Cykl spotkań online, podczas których w nieco swobodniejszej atmosferze porozmawiamy o tym, co ważne z punktu widzenia zmian w edukacji. Spotkania będą miały formę seminariów uwzględniających przestrzeń do dyskusji i wymiany poglądów.

Dynamika i zmiany towarzyszą nam przez całe życie. Wszystko, co było aktualne wczoraj, jutro nabiera innej wagi i znaczenia dla naszego rozwoju, życia, czy obranej ścieżki osobistej i zawodowej.