Rada Naukowa

OSOBOWY SKŁAD RADY NAUKOWEJ|
INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH
NA LATA 2021 – 2025

Prezydium Rady Naukowej IBE:


 • Prof. dr hab. Maciej Karwowski - Przewodniczący Rady Naukowej IBE
 • dr Helena Jędrzejczak - Zastępczyni Przewodniczącego Rady Naukowej IBE
 • dr Michał Sitek - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IBE (IBE)
 • mgr Jerzy Bielecki - Sekretarz Rady Naukowej IBE (IBE)

Pozostali członkowie Rady:

Osoby powołane przez Ministra Edukacji

 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak
 • Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
 • Dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. UW
 • dr hab. Roman Dolata, prof. UW
 • Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH
 • Dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW
 • Prof. dr hab. Dorota Węziak-Białowolska
 • Prof. dr Halszka Jarodzka 
 • dr Katarzyna Kubacka
 • dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM

Osoby wybrane w wewnętrznych wyborach IBE

 • mgr Jerzy Bielecki
 • dr Helena Jędrzejczak
 • dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN
 • mgr Ludmiła Rycielska
 • dr Michał Sitek 
 • mgr Magdalena Smak
 • dr Wojciech Stęchły
 • mgr Olga Wasilewska
 • dr Gabriela Ziewiec-Skokowska

Prezydium Rady Naukowej IBE:


 • dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - Przewodniczący Rady Naukowej IBE
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IBE
 • dr Michał Sitek - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IBE (IBE)
 • mgr Jerzy Bielecki - Sekretarz Rady Naukowej IBE (IBE)

Pozostali członkowie Rady:

 • mgr Radosław Brzózka, MEiN
 • prof. dr hab. Henryk Domański (IBE)
 • prof. dr hab. Bogusław Dopart
 • mgr Krzysztof Głomb
 • dr Helena Jędrzejczak (IBE)
 • dr. hab. Piotr Magier
 • dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
 • prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur
 • dr Paweł Milcarek
 • mgr Magdalena Smak (IBE)
 • dr hab. Artur Pokropek (IBE)
 • mgr Ludmiła Rycielska (IBE)
 • dr Wojciech Stęchły (IBE)
 • mgr Olga Wasilewska (IBE)
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
 • dr Monika Wojtkowiak

 

Prezydium Rady Naukowej IBE

 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik: Przewodnicząca Rady Naukowej IBE
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE
 • dr Tomasz Greczyło: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE
 • mgr Katarzyna Trawińska-Konador : Sekretarz Rady Naukowej IBE

Pozostali członkowie Rady

 • dr Dorota Campfield (IBE)
 • prof. dr hab. Henryk Domański (IBE)
 • dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. Collegium Da Vinci
 • mgr Iwona Gmaj (IBE)
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka
 • prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
 • dr hab. Anna Sajdak-Burska
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • dr Michał Sitek (IBE)
 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
 • mgr Wojciech Stęchły (IBE)
 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak
 • dr Gabriela Ziewiec-Skokowska (IBE)
 • mgr Kamila Hernik (IBE)
 • mgr Krzysztof Głomb
 • dr Dominika Walczak (IBE)
 • prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (IBE)

Członkowie Rady


 •  dr hab. Krzysztof Biedrzycki
 • dr Dorota Campfield
 • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
 • dr hab. Ewa Chmielecka
 • dr hab. Roman Dolata
 • prof. dr hab. Henryk Domański
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak
 • dr hab. Ewa Haman
 • dr Agata Hącia
 • dr hab. Mikołaj Herbst
 • dr Radosław Kaczan
 • dr hab. Krzysztof Koseła
 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis
 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
 • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • dr Piotr Rycielski
 • dr hab. Zbigniew Sawiński
 • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 • dr Michał Sitek
 • dr hab. Magdalena Smoczyńska
 • dr hab. Urszula Sztanderska
 • dr hab. Anna Wiłkomirska
 • dr hab. Michał Federowicz

Prezydium


Przewodniczący:
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Zastępcy przewodniczącego:
dr hab. Zbigniew Sawiński
dr Magdalena Szpotowicz

Sekretarz Rady Naukowej:
dr Piotr Rycielski

Pozostali członkowie Rady


  • dr hab. Krzysztof Biedrzycki
  • prof. dr hab. Anna Brzezińska
  • dr Agnieszka Chłoń - Domińczak
  • dr hab. Ewa Chmielecka
  • dr hab. Jolanta Choińska – Mika
  • dr Marcin Chrzanowski
  • prof. dr hab. Henryk Domański
  • dr hab. Anna Giza - Poleszczuk
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak
  • dr hab. Mirosława Grabowska
  • dr Jacek Haman
  • prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
  • prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
  • dr hab. Krzysztof Koseła
  • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
  • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
  • dr Piotr Rycielski
  • dr hab. Zbigniew Sawiński
  • dr Michał Sitek
  • dr hab. Magdalena Smoczyńska
  • dr Magdalena Szpotowicz
  • dr hab. Urszula Sztanderska
  • prof. dr hab. Mirosław S. Szymański
  • dr Anna Wojciuk

dyrektor dr hab. Michał Federowicz