Rada Naukowa

OSOBOWY SKŁAD RADY NAUKOWEJ|
INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH
NA LATA 2021 – 2025

Prezydium Rady Naukowej IBE:


 • dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - Przewodniczący Rady Naukowej IBE
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IBE
 • dr Michał Sitek - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IBE (IBE)
 • mgr Jerzy Bielecki - Sekretarz Rady Naukowej IBE (IBE)

Pozostali członkowie Rady:

 • mgr Radosław Brzózka, MEiN
 • prof. dr hab. Henryk Domański (IBE)
 • prof. dr hab. Bogusław Dopart
 • mgr Krzysztof Głomb
 • dr Helena Jędrzejczak (IBE)
 • dr. hab. Piotr Magier
 • dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
 • prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur
 • dr Paweł Milcarek
 • mgr Magdalena Smak (IBE)
 • dr hab. Artur Pokropek (IBE)
 • mgr Ludmiła Rycielska (IBE)
 • dr Wojciech Stęchły (IBE)
 • mgr Olga Wasilewska (IBE)
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
 • dr Monika Wojtkowiak

 

Skład Rady

Prezydium Rady Naukowej IBE


prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik: Przewodnicząca Rady Naukowej IBE
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE
dr Tomasz Greczyło: Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej IBE
mgr Katarzyna Trawińska-Konador : Sekretarz Rady Naukowej IBE


Pozostali członkowie Rady


dr Dorota Campfield (IBE)
prof. dr hab. Henryk Domański (IBE)
dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. Collegium Da Vinci
mgr Iwona Gmaj (IBE)
prof. dr hab. Barbara Kromolicka
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
dr hab. Anna Sajdak-Burska
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
dr Michał Sitek (IBE)
dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
mgr Wojciech Stęchły (IBE)
prof. dr hab. Tomasz Szlendak
dr Gabriela Ziewiec-Skokowska (IBE)
mgr Kamila Hernik (IBE)
mgr Krzysztof Głomb
dr Dominika Walczak (IBE)
prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (IBE)

Skład Rady


 1.  dr hab. Krzysztof Biedrzycki
 2. dr Dorota Campfield
 3. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
 4. dr hab. Ewa Chmielecka
 5. dr hab. Roman Dolata
 6. prof. dr hab. Henryk Domański
 7. prof. dr hab. Jarosław Górniak
 8. dr hab. Ewa Haman
 9. dr Agata Hącia
 10. dr hab. Mikołaj Herbst
 11. dr Radosław Kaczan
 12. dr hab. Krzysztof Koseła
 13. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis
 14. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 15. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
 16. dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
 17. prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 18. dr Piotr Rycielski
 19. dr hab. Zbigniew Sawiński
 20. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
 21. dr Michał Sitek
 22. dr hab. Magdalena Smoczyńska
 23. dr hab. Urszula Sztanderska
 24. dr hab. Anna Wiłkomirska
 25. dr hab. Michał Federowicz

Prezydium


Przewodniczący:
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Zastępcy przewodniczącego:
dr hab. Zbigniew Sawiński
dr Magdalena Szpotowicz

Sekretarz Rady Naukowej:
dr Piotr Rycielski

Skład Rady


  1. dr hab. Krzysztof Biedrzycki
  2. prof. dr hab. Anna Brzezińska
  3. dr Agnieszka Chłoń - Domińczak
  4. dr hab. Ewa Chmielecka
  5. dr hab. Jolanta Choińska – Mika
  6. dr Marcin Chrzanowski
  7. prof. dr hab. Henryk Domański
  8. dr hab. Anna Giza - Poleszczuk
  9. prof. dr hab. Jarosław Górniak
  10. dr hab. Mirosława Grabowska
  11. dr Jacek Haman
  12. prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
  13. prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
  14. dr hab. Krzysztof Koseła
  15. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
  16. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
  17. prof. dr hab. Rafał Piwowarski
  18. dr Piotr Rycielski
  19. dr hab. Zbigniew Sawiński
  20. dr Michał Sitek
  21. dr hab. Magdalena Smoczyńska
  22. dr Magdalena Szpotowicz
  23. dr hab. Urszula Sztanderska
  24. prof. dr hab. Mirosław S. Szymański
  25. dr Anna Wojciuk

dyrektor dr hab. Michał Federowicz