Czytanie u dorosłych

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt Poznawcze Podłoże Funkcjonalnego Analfabetyzmu, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki z grantu Sonatina. Kwota dofinansowania wynosi 669 824,00 zł. Projekt prowadzony jest w Zespole Badań Międzynarodowych. 

Cele projektu

Rozumienie tego, co się czyta, to ważna umiejętność. Wielu Polaków ma jednak problem z rozumieniem nawet prostych tekstów, co pokazało Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC). Dlaczego? W tym projekcie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Cel I: Test Czytania dla Dorosłych

Na początku opracujemy test do oceny problemów z czytaniem. Zmierzymy w nim nie tylko szybkość i poprawność czytania pojedynczych słów, ale przede wszystkim rozumienie różnych życiowych tekstów, takich jak ulotka leku czy instrukcja głosowania. Test będzie komputerowy i prosty w obsłudze. Zbadamy nim ok. 400 osób, żeby dowiedzieć się, jakie wyniki są typowe, a jakie - słabsze.

Cel II: Podłoże problemów z czytaniem

Wykorzystamy opracowany test, żeby zaprosić do badania osoby o typowej i słabszej umiejętności czytania. Postaramy się dowiedzieć, z czym takie problemy się najbardziej łączą: dysleksją? Niskim wykształceniem i zarobkami? A może z jakimiś innymi kwestiami, takimi jak problemy z pamięcią lub słownictwem? W tym etapie badania weźmie udział ok. 200 osób.

Cel III: Rozumienie tekstów pisanych prostym językiem

Problemy z rozumieniem tekstów mogą zależeć też od innych kwestii - na przykład tego, jak tekst jest napisany. Czasem teksty, na przykład urzędowe, mogą być napisane w bardzo trudny i nieprzyjazny sposób. Porównamy rozumienie takich tekstów z uproszczonymi - czyli napisanymi zgodnie z regułami prostej polszczyzny. Sprawdzimy, jaki wpływ ma upraszczanie na rozumienie tekstów, i komu prosty polski sprzyja najbardziej. W tym etapie badania weźmie udział ok. 120 osób.