Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi działania realizowane w ramach Zakładu Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji. Należą do nich w szczególności:

 • prowadzenie badań nad poziomem edukacji medialnej w polskim systemie edukacyjnym (stan, diagnoza, perspektywy rozwoju) 
 • prowadzenie badań i analiza wpływu nowych mediów, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz technologii sztucznej inteligencji na proces edukacji i sposoby przekazywania wiedzy,
 • prowadzenie badań nad szansami i zagrożeniami płynącymi z wykorzystania nowych mediów, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz technologii sztucznej inteligencji przez uczniów i nauczycieli,
 • prowadzenie badań nad poziomem i zakresem kompetencji medialnych i cyfrowych
  w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych uczniów, nauczycieli i ogółu społeczeństwa,
 •  prowadzenie badań nad poziomem i jakością kompetencji z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji przez uczniów, nauczycieli i społeczeństwo,
 • współpracę z instytucjami z szeroko rozumianej branży medialnej oraz sztucznej inteligencji w celu wzmocnienia kompetencji medialnych i cyfrowych w społeczeństwie,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • organizację i udział w konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach związanych z edukacją medialną,
 •  współpracę ze szkołami, jednostkami naukowymi, instytucjami publicznymi
  i pozarządowymi w celu opiniowania, opracowywania, wdrażania programów nauczania z zakresu edukacji medialnej i technologii sztucznej inteligencji,
 • tworzenie i wdrażanie metod, środków, narzędzi i programów edukacyjnych opartych
  o technologie cyfrowe i sztucznej inteligencji do wykorzystania w procesie edukacji,
 • opracowywanie i wydawanie materiałów dydaktycznych  (w formie tradycyjnej i cyfrowej), takich jak podręczniki, filmy edukacyjne, gry internetowe, symulatory, aplikacje z elementami sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej i innych narzędzi, ukazujących nowe media i technologie sztucznej inteligencji jako przedmiot, ale i narzędzie nauczania  w procesie edukacyjnym,
 • prowadzenie podstawowych i wdrożeniowych badań naukowych oraz prac rozwojowych,
 • upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację badań naukowych,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii na zlecenie Dyrekcji IBE i podmiotów zewnętrznych,
 • realizowanie innych obowiązków wynikających ze statutu IBE.

 Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty krajowe prowadzone w ZEMiSI

 1. Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji realizuje projekt „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”, który jest finansowany z programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Jego celem jest poznanie opinii dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat tożsamości narodowej i sposobów jej kształtowania w szkole publicznej.

 1. Ogólnopolskie Badanie postaw Polek i Polaków wobec sztucznej inteligencji

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji przeprowadził Ogólnopolskie Badanie postaw Polek i Polaków wobec sztucznej inteligencji za pomocą panelu CAWI. Dane zostały zebrane w okresie 15-20 września 2023 r. za pomocą ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.

 1. Kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie AI jako zadanie edukacji medialnej w szkołach podstawowych

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji przygotował wniosek grantowy do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa II” pod nazwą „Kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie AI jako zadanie edukacji medialnej w szkołach podstawowych (2023)”. Jego celem jest diagnoza stopnia przygotowania i nastawienia szkół podstawowych w Polsce do wdrażania technologii opartych na AI. Kolejnym celem jest pobudzanie dyskursu naukowego w zakresie problematyki adaptacji i sposobów wykorzystania AI i ML w procesie edukacji na poziomie szkoły podstawowej nie tylko w środowiskach akademickich, ale także nauczycielskich.

 1. Badanie wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na procesy nauczania i uczenia się (trwają prace nad wnioskiem grantowym).

Projekty międzynarodowe prowadzone w ZEMiSI

 1. Unlocking youth potential through Bibliotherapy

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji przygotował międzynarodowy projekt badawczy w ramach Programu Erasmus+ „Unlocking youth potential through Bibliotherapy" (październik 2023). Partnerami projektu są Słowacja, Słowenia oraz Bułgaria.

Konferencje oraz sympozja naukowe 

 1. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Dehumanizacja komunikacji  - humanizacja automatów”

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji zorganizował Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów”, które odbyło się 29 września 2023 r. w IBE. Przedmiotem sympozjum był wielowymiarowy problem uprzedmiotowienia człowieka i upodmiotowienia automatu w komunikacji społecznej. Podczas wydarzenia dyskutowano na temat praktycznych implikacji dla systemu edukacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

 1. Udział III Kongresie Edukacji Klasycznej w Warszawie 

Eksperci ZEMiSI uczestniczyli w III Kongresie Edukacji Klasycznej, który odbył się w Warszawie 20 września 2023 r. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Akademia Zamojska.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Kongresu.

 1. Udział w VII Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej „Od teorii do praktyki”

 2. Udział z referatem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyczne-społeczne aspekty sztucznej inteligencji”

Organizatorem Konferencji była Pracownia Społecznych Problemów Współczesności Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW oraz Centrum Katolickiej Nauki Społecznej (CKNS) UKSW.

 1. Udział z referatem w V Kongresie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej w Warszawie 

Organizatorami Kongresu są Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej i Pracownia Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki UW. Temat przewodni to „Edukacja medialna X0. Przekraczanie granic”.

Inne działania

 1. Inicjatywa powołania Panelu eksperckiego dyrektorów jako gremium doradcze IBE

 2. Opracowanie rekomendacji dla nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii AI 

 3. Działania związane z reaktywacją IBE w programie Erasmus+