Opiekuję się – pracuję

W Instytucie Badań Edukacyjnych zakończono interwencję badawczą "Opiekuję się - pracuję". 

Celem praktycznym projektu, czyli interwencyjnym, było dostarczenie usługi wsparcia grupie opiekunów rodzinnych w trzech wymiarach: 

  • emocjonalnym (spotkania grupy wsparcia); 
  • kompetencyjnym (szkolenie uzupełniające i „profesjonalizujące” posiadane już kompetencje opiekuńcze);
  • postaw i planów (coaching życiowy).

Celem badawczym było zaś pogłębione zrozumienie "pełnoetatowych" opiekunów osób bliskich niesamodzielnych, m.in. tego, jak wyglądają ich bolączki, obawy, deficyty, potrzeby, czy też źródła wsparcia – widziane zwłaszcza w kontekście ich mocno specyficznej sytuacji życiowej.

Raport podsumowujący projekt oferuje wartościową i użyteczną wiedzę na temat tego jak konstruować i jakie działania kierować do nieformalnych opiekunów, w szczególności zaś w kontekście opieki wytchnieniowej oraz deinstytucjonalizacji opieki formalnej. 

W związku z tym planujemy:

  • jeszcze w tym roku udostępnić do Państwa użytku narzędziownik projektowy - zbiór scenariuszy i praktycznych wskazówek dotyczących realizacji projektów skierowanych do opiekunów rodzinnych, który również zostanie zamieszczony na stronie IBE;
  • w przyszłym roku przeprowadzić warsztaty poświęcone projektowaniu usługi wsparcia opiekunów rodzinnych, którą mogłyby świadczyć lokalne instytucje działające w obszarze zdrowia i polityki społecznej. Warsztaty skierowane będą w pierwszym rzędzie do osób zarządzających instytucjami działającymi w obszarze opieki i wsparcia (m.in. DPS, OPS) oraz przedstawicieli samorządowych Wydziałów Polityki Społecznej i Zdrowotnej. W oparciu o wyniki wspólnej pracy warsztatowej przygotujemy prototyp usługi wsparcia, który zostanie przekazany Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej (odpowiedzialnemu za realizację Programu Opieki Wytchnieniowej) oraz opublikowany na stronach Instytutu Badań Edukacyjnych. Warsztat jednodniowy, udział bezpłatny.

Projekt został zrealizowany w ramach szerszego projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji).

Pobierz "Opiekuję się - pracuję. Narzędziownik"

                                                                       

narzedziownik

 

Pobierz raport "Opiekuję się - pracuję"

 

opiekuje