Kierownictwo Instytutu

 maciej jakubowski

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

dr hab. Maciej Jakubowski

jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył studia socjologiczne, a następnie uzyskał doktorat w naukach ekonomicznych. Związany był również z Uniwersytetem Pittsburskim w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Pracował także naukowo w Robert Schuman Centre for Advanced Studies na EUI we Florencji. W latach 2008–2012 był analitykiem w zespole PISA w OECD w Paryżu. więcej

 

 tomasz gajderowicz

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Tomasz Gajderowicz

jest doświadczonym naukowcem w krajowych i międzynarodowych projektach. Związany jest z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kształcił się również za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Glasgow. Jego znaczący dorobek badawczy został doceniony, czego efektem jest wiele prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium Dekaban-Liddl, Stypendium „Doktoraty dla Mazowsza II” oraz Stypendium START Fundacji Nauki Polskiej. więcej

 

 robert jakubik

Zastępca Dyrektora Instytutu

Robert Jakubik

urzędnik państwowy, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi oraz public relations i strategicznego komunikowania w firmach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. więcej