Celem międzynarodowego projektu KEEP (Key engaging educational practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following COVID-19 pandemic) jest pomoc w zmniejszeniu niedostatecznych osiągnięć szkolnych i niskiego zaangażowania w proces uczenia się wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Europie, spowodowanych niemożnością fizycznego uczęszczania na zajęcia szkolne podczas pandemii koronowirusa.

Osiągnięciu tego celu ma służyć identyfikacja dobrych, sprawdzonych praktyk edukacyjnych, mających na celu utrzymanie więzi z uczniami i podtrzymanie motywacji do uczenia się w czasie nauki na odległość, które wypracowali nauczyciele różnych krajów UE podczas dwóch ostatnich lat szkolnych 2019/2021 i 2020/2021.

Poprzez realizację projektu KEEP cztery kraje europejskie będą ujawniać, badać, dzielić między sobą i dyskutować praktyki stosowane przez nauczycieli szkół średnich, którzy stoją przed wyzwaniami związanymi z cyfrową edukacją szkolną. Efektem będzie wzmocnienie rozwoju zawodowego i rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych. Promowanie dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów między nauczycielami jest kluczowym elementem realizacji projektu KEEP.

Konsorcjum instytucji związanych z edukacją z Francji, Belgii, Grecji i Polski zakłada, że poprzez portrety nauczycieli, przegląd praktyk i dyskusje wokół nich, KEEP zainspiruje europejskich nauczycieli do rozwijania i poszerzania własnych praktyk w czasach, gdy dobra edukacja cyfrowa jest kluczowa dla sukcesu każdego ucznia. Co więcej, poprzez koleżeńską refleksję i wymianę doświadczeń na temat cyfrowych praktyk nauczycieli po pandemii COVID-19, projekt KEEP pozwoli na lepsze zrozumienie europejskiego ekosystemu E-Teaching, co z kolei może ułatwić i promować dalszą wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy europejskimi partnerami w ramach projektu i poza nim.

Działania projektu finansowanego z programu Erasmus + zaplanowano na lata 2021-2023. KEEP będzie realizowany w ramach konsorcjum 6 instytucji z 4 państw:

 • Centre International D'etudes Pedagogiques - CIEP z Francji (Lider)
 • Université de Paris, Francja
 • Foundation P&V, Belgia
 • Panepistimio Patron, Grecja,
 • Instytut Badań Edukacyjnych, Polska
 • GIP Formation tout au long de la vie, Francja

Zadania projektu

W czasie dwuletniej realizacji projektu badaczki z zespołu IBE:

 1. przeanalizują dostępne dane i opracują wkład merytoryczny na temat systemu edukacyjnego w Polsce, aktów prawnych i rozwiązań praktycznych, które miały miejsce podczas pandemii COVID - Zadanie 1;
 2. na podstawie dostępnych danych i ankiet internetowych opiszą sytuację społeczno-ekonomiczną nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie dostępu do Internetu, narzędzi i aplikacji mobilnych w Polsce - Zadanie 2;
 3. przygotują narzędzie badawcze i przeprowadzą wywiady pogłębione z nauczycielami, których praktyki prowadzenia zajęć na odległość pozwoliły na utrzymanie relacji z uczniami i podtrzymanie zainteresowania nauką podczas pandemii - Zadanie 3;
 4. przygotują i przeprowadzą szkolenie dla 30 nauczycieli szkół ponadpodstawowych na podstawie opracowanych w projekcie materiałów - Zadanie 4;
 5. opracują wzór międzynarodowego raportu, zbiorą dane z instytucji partnerskich, przeanalizują i przedstawią rekomendacje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, w oparciu o zidentyfikowane dobre praktyki edukacyjne w obszarze edukacji na odległość - Zadanie 5.