CAiREO

Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej działa w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych od marca 2022 roku. Jako grupa ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin, propagujemy nowoczesną edukację. Naszą główną misją jest wspieranie procesów edukacyjnych poza podstawą programową. Poprzez różnorodne działania analityczne identyfikujemy i badamy potrzeby, a następnie odpowiadamy na nie, proponując dostosowane programy edukacyjne. Wspieramy rozwój aktywności edukacyjnej i obywatelskiej, działając na wszystkich poziomach edukacji, od wieku przedszkolnego, aż po studentów. Skupiamy się na działaniach o profilu społecznym, kulturalnym i ekologicznym.

Naszym celem jest realizowanie programów przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Przy realizacji naszych działań wspierają nas specjaliści z różnych dziedzin, np. pedagodzy, fizjoterapeuci, etnolodzy, prawnicy. Ich ekspercka wiedza zapewnia wysoki poziom merytoryczny proponowanych przez nas programów.

Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej podzielone jest na dwa zespoły.

Zespół Rozwoju Projektów Edukacyjnych i Obywatelskich

Poprzez realizowane przez nas projekty i prowadzone działania wspieramy rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Opracowujemy i wdrażamy programy oparte na potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia. W pracy opieramy się na własnym doświadczeniu oraz na konsultacjach i poradach specjalistów z innych dziedzin, np. pedagogów bądź psychologów. Przekazujemy programy i narzędzia, które stymulują rozwój dzieci i młodzieży uczących się na wszystkich poziomach edukacji.

Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na kształtowanie wartości społecznych i obywatelskich wśród młodych ludzi, a także rozwijanie świadomości ekologicznej oraz kulturalnej.

Zespół Analiz

Jesteśmy zespołem ekspertów z zakresu socjologii, wykonujemy różnorodne analizy metodami ilościowymi i jakościowymi (techniki wywiadów, techniki kwestionariuszy ankiet), desk research, analizę danych zastanych, przegląd literatury oscylującej wokół problematyki edukacji obywatelskiej, tożsamości narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich szkół, na każdym poziomie kształcenia. Dodatkowo mamy możliwości analizy zebranych materiałów przy wsparciu specjalistycznych programów komputerowych. Nasza praca przybliża problematykę z zakresu postaw obywatelskich, patriotyczno-narodowych i ogólnospołecznych.