Lista projektów IBE finansowanych ze środków unijnych

Projekty finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Projekty finansowane ze środków programu Horyzont 2020

Projekty finansowane ze środków programu Erasmus+

Projekty finansowane ze środków programu CEDEFOP (Eurpean Centre for the Development of Vocational Training)

Projekty finansowane ze środków programu Europe Aid