Instytut Badań Edukacyjnych - Portal informacyjny

"Ciemne strony publikowania wizerunków dzieci w Internecie. Co możemy z tym zrobić?" - konferencja w Senacie RP

Wydarzenie poświęcone problematyce udostępniania wizerunków najmłodszych w sieci. W gronie składającym się z przedstawicieli rządu, ekspertów z instytucji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci oraz dziennikarzami poruszono temat wyzwań i...

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Przekazujemy w Państwa ręce rozszerzoną wersję raportu z badania PISA 2022. Oprócz pogłębionej analizy wyników uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (dziedzina główna PISA 2022), rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w...

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Prezentacja "Czatbot Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – narzędzie do automatycznego wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego" podczas 2. kongresu Nauka dla Społeczeństwa.
Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Znamy już wyniki dodatkowej części badania PISA 2022 dotyczącej umiejętności finansowych. Polscy piętnastolatkowie znacznie częściej niż we wcześniejszych edycjach deklarowali korzystanie z usług bankowych, a pod względem częstotliwości...

Dział badania- znak graficzny

maciej jakubowskijest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył studia socjologiczne, a następnie uzyskał doktorat w naukach ekonomicznych. Związany był również z Uniwersytetem Pittsburskim w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Pracował także naukowo w Robert Schuman Centre for Advanced Studies na EUI we Florencji. W latach 2008–2012 był analitykiem w zespole PISA w OECD w Paryżu.

W latach 2005–2008 pracował w zespole badawczym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w której zajmował się edukacyjną wartością dodaną. W tych latach współpracował także z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. W 2012 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym odpowiadał za strategię i finansowanie. W 2014 roku założył Fundację Evidence Institute, aby promować wykorzystanie badań w praktyce nauczania i budowaniu polityki edukacyjnej.

Jego pasją są badania edukacyjne, ale także przekazywanie nauczycielom, uczniom i rodzicom wiedzy o metodach nauczania mających mocne oparcie w badaniach. Współpracował jako konsultant z rządami oraz instytucjami międzynarodowymi takimi jak Bank Światowy, OECD, UNESCO, UNDP czy Komisja Europejska. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz wielu raportów z badań i prac popularyzatorskich.