Badania i Projekty prowadzone przez IBE

TRANSVAL-EU
Crosscut
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
KEEP
EUROPEAID
SIRIUS 2.0
Badanie PISA
Opiekuję się – pracuję
PIAAC
Badania Losów Absolwentów
BIObec
Badanie TIMSS
ZSK
Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS
Badanie ICCS
Badanie TALIS
Refernet