Badania i Projekty prowadzone przez IBE

Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS
Nauczyciele Zawodu
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
Wsparcie Ministerstwa Edukacji w dalszym rozwoju kwalifikacji na poziomie 5 NQF i wzmacnianiu systemu edukacji w Azerbejdżanie
Czytanie u dorosłych
Badanie TIMSS
BIObec
Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych
Badanie TALIS
Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży
Badanie ICCS
Współczesne problemy wychowania
Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie
Monitorowanie losów absolwentów
Kariera bez barier
Badanie PISA
CAiREO
PIAAC
Zintegrowany System Kwalifikacji
Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji
Refernet
Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych
Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej
EUROPEAID
Szkoła dostępna dla wszystkich