Badania i Projekty prowadzone przez IBE

Zintegrowana Strategia Umiejętności
Refernet
ZSK
Badanie TIMSS
Badania Losów Absolwentów
SIRIUS 2.0
Opiekuję się – pracuję
Zintegrowany rejestr Kwalifikacji
Path2Integrity
EUROPEAID
SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych
TRANSVAL-EU
Badanie PISA
KEEP - Dobre praktyki edukacyjne stosowane przez nauczycieli szkół średnich w celu utrzymania kontaktu z uczniami w trakcie i po pandemii COVID-19
Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS
PIAAC
Badanie ICCS
Crosscut