Badania i Projekty prowadzone przez IBE

PIAAC
Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS
Opiekuję się – pracuję
Badania Losów Absolwentów
KEEP
Badanie TIMSS
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
Refernet
TRANSVAL-EU
Crosscut
ZSK
SIRIUS 2.0
Badanie ICCS
Badanie PISA