Więcej aktualności

Webinar: Jakim zagranicznym rozwiązaniom warto się przyjrzeć, myśląc o zmianach w edukacji?

Webinar: Jakim zagranicznym rozwiązaniom warto się przyjrzeć, myśląc o zmianach w edukacji?

Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań online, podczas których porozmawiamy o tym, co ważne z punktu widzenia zmian w edukacji. Spotkania będą miały formę seminariów uwzględniających przestrzeń do dyskusji i wymiany poglądów.
 • 15 Lipca 2024

"Ciemne strony publikowania wizerunków dzieci w Internecie. Co możemy z tym zrobić?" - konferencja w Senacie RP

Wydarzenie poświęcone problematyce udostępniania wizerunków najmłodszych w sieci. W gronie składającym się z przedstawicieli rządu, ekspertów z instytucji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci oraz dziennikarzami poruszono temat wyzwań i zagrożeń z tym związanych. Zaprezentowany został poradnik pt. "Wizerunek dziecka w Internecie. Publikować czy nie?" skierowany do instytucji, placówek, firm,...

 • 10 Lipca 2024
Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Przekazujemy w Państwa ręce rozszerzoną wersję raportu z badania PISA 2022. Oprócz pogłębionej analizy wyników uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (dziedzina główna PISA 2022), rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w naukach przyrodniczych, publikacja zawiera szerokie omówienie kilku istotnych obszarów badawczych będących przedmiotem badania PISA 2022.
 • 05 Lipca 2024
Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Prezentacja "Czatbot Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – narzędzie do automatycznego wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego" podczas 2. kongresu Nauka dla Społeczeństwa.
 • 03 Lipca 2024
Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Znamy już wyniki dodatkowej części badania PISA 2022 dotyczącej umiejętności finansowych. Polscy piętnastolatkowie znacznie częściej niż we wcześniejszych edycjach deklarowali korzystanie z usług bankowych, a pod względem częstotliwości dokonywania płatności za pomocą smartfona czy zakupów przez internet wyróżniają się na tle rówieśników z innych krajów.
 • 27 Czerwca 2024
Wizyta kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Instytucie Badań Edukacyjnych

Wizyta kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Instytucie Badań Edukacyjnych

W środę 26 czerwca mieliśmy w IBE przyjemność gościć Ministrę Edukacji Barbarę Nowacką, Wiceministrę Edukacji Katarzynę Lubnauer, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Roberta Bartolda oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra Adę Guźniczak.
 • 26 Czerwca 2024
Nowa publikacja – monografia „Błąd w dydaktyce” przygotowana na podstawie badań PISA

Nowa publikacja – monografia „Błąd w dydaktyce” przygotowana na podstawie badań PISA

W monografii „Błąd w dydaktyce. Przyczyny powstawania, mechanizmy, szanse dydaktyczne. Na podstawie rozwiązań zadań z badania PISA” Krzysztof Biedrzycki, Marcin M. Chrzanowski i E. Barbara Ostrowska skupiają się na błędzie i jego roli w dydaktyce. Autorzy wychodzą z założenia, iż problemem w nauczaniu nie są popełniane przez uczniów błędy, lecz to, co się z nimi w procesie dydaktycznym robi.

 • 25 Czerwca 2024
Konferencja IBE: Młodzi i finanse. Wyniki badania umiejętności finansowych PISA 2022

Konferencja IBE: Młodzi i finanse. Wyniki badania umiejętności finansowych PISA 2022

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję online, na której ogłoszone zostaną wyniki badania umiejętności finansowych realizowanego w ramach PISA 2022.
 • 21 Czerwca 2024
Wysłuchanie publiczne w sprawie Profilu Absolwenta

Wysłuchanie publiczne w sprawie Profilu Absolwenta

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym w sprawie profilu absolwenta w piątek 28 czerwca 2024, w godzinach 10:00 - 15:00.
 • 20 Czerwca 2024
Wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej

Wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej

Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do zgłaszania propozycji i uwag w sprawie nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. Wysłuchanie publiczne już 20 czerwca.
 • 07 Czerwca 2024
Konferencja „Profil Absolwenta. Czego uczyć w szkole XXI wieku?”

Konferencja „Profil Absolwenta. Czego uczyć w szkole XXI wieku?”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję inaugurującą projekt „Kształtowanie kompetencji - od profilu do praktyki - opracowanie profilu absolwenta z uwzględnieniem założeń i koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym”. Wydarzenie skupiać się będzie na tematyce kompetencji absolwentów przedszkoli i szkół podstawowych oraz  kształtowania przyszłości edukacji.

 • 18 Czerwca 2024
Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022

Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022

Polscy piętnastolatkowie z wysoką pozycją na świecie pod względem umiejętności myślenia kreatywnego. W ramach badania PISA 2022 zrealizowano dodatkową część sprawdzającą umiejętności uczniów w tym zakresie. Instytut Badań Edukacyjnych, odpowiedzialny za przeprowadzenie badania w Polsce, opublikował krajowy raport z badania. Badanie zrealizowano w marcu i kwietniu 2022 roku. 

 • 18 Czerwca 2024
FORUM EKSPERCKIE - „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

FORUM EKSPERCKIE - „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” online, które odbędzie się 26 czerwca 2024 roku. Spotkanie zorganizowane jest w ramach projektu UNICEF  "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accessible School for All).
 • 06 Czerwca 2024
Konferencja IBE: Poza schematem. Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022

Konferencja IBE: Poza schematem. Wyniki badania myślenia kreatywnego PISA 2022

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do uczestnictwa w konferencji online, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki badania PISA 2022 dotyczące myślenia kreatywnego.
 • 05 Czerwca 2024
Zapraszamy na konferencję „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

Zapraszamy na konferencję „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

Podczas konferencji skupimy się na prezentacji najnowszych trendów, innowacji i wyzwań, przed którymi stoją przedstawiciele branży logistycznej. Opowiemy o kwalifikacjach, kompetencjach i możliwościach wsparcia oferowanego pracodawcom w branży logistycznej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rozpoczniemy też dyskusję na temat współpracy pracodawców i sektora edukacji. Nie zabraknie również okazji do...

 • 27 Maja 2024
Podsumowanie konferencji „Różnice edukacyjne a płeć uczniów”

Podsumowanie konferencji „Różnice edukacyjne a płeć uczniów”

Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zgromadziło ekspertów, którzy omówili różne aspekty różnic w uczeniu się między dziewczynkami i chłopcami. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem.
 • 20 Maja 2024
Konferencja IBE: Różnice edukacyjne a płeć uczniów

Konferencja IBE: Różnice edukacyjne a płeć uczniów

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję, która podejmie temat różnic edukacyjnych w Polsce w kontekście płci uczniów. W programie przewidziano zarówno prelekcje ekspertów, jak i panel dyskusyjny. Zapraszamy!
 • 09 Maja 2024
„O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii” – podsumowanie konferencji

„O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii” – podsumowanie konferencji

15 maja 2024 r. odbyła się konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”, współorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wydarzenie było częścią obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 23 Maja 2024
Podsumowanie IMPACT’24 w Poznaniu

Podsumowanie IMPACT’24 w Poznaniu

Za nami IMPACT’24, czyli największe wydarzenie technologiczno-gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej. 2 dni, 9 interaktywnych scen, 23 ścieżki tematyczne i dziesiątki wybitnych speakerów. Instytut Badań Edukacyjnych, który był partnerem wydarzenia IMPACT’24, reprezentował Michał Nowakowski.
 • 17 Maja 2024
Znamy wyniki konkursu

Znamy wyniki konkursu "Jestem Eko II- Zbrataj się z naturą"

Zakończona została druga edycja zmagań konkursowych Jestem Eko. Do konkursu zgłosiło się 215 Kół Przyrodniczych z całej Polski. Przez ponad sześć miesięcy aktywnie wdrażały one w swoich szkołach dobre praktyki związane z ochroną środowiska.
 • 14 Maja 2024
Olga Wasilewska, Zastępca Kierownika Zespołu Badań Międzynarodowych powołana do zespołu ds. edukacji obywatelskiej MEN

Olga Wasilewska, Zastępca Kierownika Zespołu Badań Międzynarodowych powołana do zespołu ds. edukacji obywatelskiej MEN

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu - edukacja obywatelska. Z Instytutu Badań Edukacyjnych członkiem zespołu została Olga Wasilewska, Zastępca Kierownika Zespołu Badań Międzynarodowych.
 • 13 Maja 2024
Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

Zapraszamy 15 maja na konferencję, której celem jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 29 Kwietnia 2024
IBE partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024

IBE partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024

Trzy dni pełne dyskusji na tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. Już w maju odbędzie się XVI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress), który w tym roku zaplanowano na 7-9 maja.
 • 30 Kwietnia 2024
Patronaty IBE: „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”

Patronaty IBE: „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”

Interaktywne strefy edukacyjne poświęcone sztucznej inteligencji, immersyjnej edukacji, cyberbezpieczeństwu, fake newsom, grywalizacji oraz konferencja dotycząca nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, to najkrótsze podsumowanie wydarzenia „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”.
 • 29 Kwietnia 2024
Uszczuplone podstawy programowe. Projekty MEN i konsultacje publiczne

Uszczuplone podstawy programowe. Projekty MEN i konsultacje publiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą...

 • 25 Kwietnia 2024
Polska szkoła choruje nie na testozę, ale na ocenozę - wywiad dr hab Macieja Jakubowskiego

Polska szkoła choruje nie na testozę, ale na ocenozę - wywiad dr hab Macieja Jakubowskiego

Dyrektor IBE dr hab. Maciej Jakubowski, wypowiedział się na temat ostatnich zmian w polskiej szkole. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu udzielonego dla Rzeczpospolitej, opublikowanego 17 kwietnia 2024 r.
 • 19 Kwietnia 2024
XII posiedzenie Rady Naukowej IBE

XII posiedzenie Rady Naukowej IBE

W posiedzeniu, które miało miejsce w siedzibie MEN 17 kwietnia 2024 r., uczestniczyła ministra edukacji Barbara Nowacka.
 • 17 Kwietnia 2024
Pierwsza konferencja z cyklu “Branża – wczoraj, dziś i jutro” – podsumowanie

Pierwsza konferencja z cyklu “Branża – wczoraj, dziś i jutro” – podsumowanie

W środę, 10 kwietnia 2024 r., w Kielcach, odbyła się konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. Była to pierwsza z cyklu 9 zaplanowanych przez zespół ZSK konferencji branżowych. 
 • 17 Kwietnia 2024
Debata online i konkurs organizowane w projekcie

Debata online i konkurs organizowane w projekcie "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej" - zapraszamy

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wydarzeniachorganizowanych przez zespół projektu „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”: debatę online oraz konkursy dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych.

 • 09 Kwietnia 2024
Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania

Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania

W ostatnich latach toczyła się dyskusja na temat sensu zadawania prac domowych, a także tego, jaki mają wpływ na dobrostan ucznia. Ta debata zaowocowała rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2024 r. o ograniczaniu i indywidualizacji prac domowych w zależności od wieku rozwojowego i możliwości uczniów.
 • 03 Kwietnia 2024
Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania

Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania

W ostatnich latach toczyła się dyskusja na temat sensu zadawania prac domowych, a także tego, jaki mają wpływ na dobrostan ucznia. Ta debata zaowocowała rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2024 r. o ograniczaniu i indywidualizacji prac domowych w zależności od wieku rozwojowego i możliwości uczniów.
 • 03 Kwietnia 2024
Konferencja prasowa MEN dotycząca nieobowiązkowych prac domowych

Konferencja prasowa MEN dotycząca nieobowiązkowych prac domowych

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN przygotował informatory dla nauczycieli, uczniów i rodziców, które pomogą stosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • 03 Kwietnia 2024
Druga edycja konferencji CEE Edu Digital Summit w Warszawie

Druga edycja konferencji CEE Edu Digital Summit w Warszawie

Postępująca transformacja cyfrowa nie omija szkół i uczelni - jak zatem wykorzystać gigantyczny potencjał drzemiący w nowych technologiach? Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia, w którym brał udział także Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 20 Marca 2024
Inauguracja Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń

Inauguracja Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń

Opiniowanie wypracowanych standardów i rekomendacji dotyczących stosowania mikropoświadczeń w Polsce, dyskusje na temat rozwiązań w zakresie projektowania, opisywania, wydawania i zapewniania wiarygodności mikropoświadczeń, a także wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą to główne cele Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń. 26 marca w Warszawie odbyło się jej inauguracyjne spotkanie.

 • 27 Marca 2024
Konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

Konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

Spotkanie organizowane przez zespół Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poświęcone będzie aktualnej dla branży spawalniczej problematyce i ważnym zagadnieniom związanym z kształceniem zawodowym. Podczas wydarzenia wystąpią ze swoimi prelekcjami uznani eksperci oraz odbędą się dwa panele – tematyczny i dyskusyjny – poświęcone wyzwaniom w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnym potrzebom...

 • 26 Marca 2024
Podsumowanie Digital Credentials Summit 2024

Podsumowanie Digital Credentials Summit 2024

Za nami Digital Credentials Summit 2024, czyli coroczne największe, międzynarodowe wydarzenie skoncentrowane na możliwościach wykorzystywania cyfrowych poświadczeń. Instytut Badań Edukacyjnych reprezentował Michał Nowakowski, lider projektu dotyczącego mikropoświadczeń.
 • 15 Marca 2024
Ruszyło Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się - TALIS 2024

Ruszyło Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się - TALIS 2024

Wraz z początkiem marca w Polsce rozpoczyna się badanie TALIS 2024 - globalny barometr zawodu nauczyciela. Prezentujemy cele badania oraz grupę badawczą.
 • 01 Marca 2024
Analiza Instytutu Badań Edukacyjnych dotycząca prac domowych

Analiza Instytutu Badań Edukacyjnych dotycząca prac domowych

Eksperci IBE opracowali podsumowanie wyników badań naukowych dotyczących prac domowych ze szczególnym uwzględnieniem danych z międzynarodowych badań porównawczych (TIMSS, PIRLS i PISA).
 • 06 Marca 2024
Ruszyły warsztaty dla uczestników projektu

Ruszyły warsztaty dla uczestników projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich"

 Już od 1 marca uczestnicy projektu “Szkoła dostępna dla wszystkich” mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy o działaniach metodycznych, diagnostycznych i edukacyjnych (interwencjach), które poznawali w czasie szkoleń online. 
 • 05 Marca 2024
Instytut Badań Edukacyjnych na dwudziestej konferencji OSKKO w Krakowie

Instytut Badań Edukacyjnych na dwudziestej konferencji OSKKO w Krakowie

IBE uczestniczyło w XX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji oraz wystąpień ekspertów Instytutu.
 • 04 Marca 2024
Podsumowanie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Podsumowanie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

W czasie konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainaugurowano projekt pn. “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.
 • 29 Lutego 2024
Podsumowanie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Podsumowanie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

W czasie konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainaugurowano projekt pn. “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.
 • 29 Lutego 2024
Transmisja z konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Transmisja z konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Zapraszamy do odtworzenia transmisji online z konferencji inaugurującej projekt pn. “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.
 • 28 Lutego 2024
Pracownicy projektów IBE laureatami Listy 100!

Pracownicy projektów IBE laureatami Listy 100!

W zestawieniu Listy 100 uhonorowani zostali Michał Nowakowski, lider projektu “Mikropoświadczenia - pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie” oraz Mateusz Ciborowski, ekspert kluczowy ds. dostępności, ekspert kluczowy ds. UD. Projekt "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży".
 • 27 Lutego 2024
“Dobrze, że jesteś” - wydarzenie z okazji Dnia Walki z Depresją

“Dobrze, że jesteś” - wydarzenie z okazji Dnia Walki z Depresją

Z okazji Dnia Walki z Depresją Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak wraz z Fundacją GrowSPACE otworzyła w Warszawie wystawę "Dobrze, że jesteś". Do akcji włączyła się Karolina Malinowska - psycholożka z IBE, liderka projektu Kariera bez barier.
 • 26 Lutego 2024
IBE zostało wyróżnione na Gali Nauki Polskiej. Relacja z wydarzenia.

IBE zostało wyróżnione na Gali Nauki Polskiej. Relacja z wydarzenia.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej, przypadającego na 19 lutego, w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. W uroczystości uczestniczyli także wiceministrowie: Maria Mrówczyńska, Maciej Gdula i Andrzej Szeptycki oraz dyrektor generalna...

 • 19 Lutego 2024
Konferencja “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Konferencja “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

IBE zaprasza na konferencję inaugurującą projekt “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się 28 lutego 2024 r. w Warszawie.
 • 13 Lutego 2024
Badanie PISA 2022 na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP

Badanie PISA 2022 na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie RP

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 26 stycznia 2024 r. zajęła się wynikami badania PISA 2022 – Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, jednego z najważniejszych badań edukacyjnych, od lat realizowanego w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych. W trakcie posiedzenia analizowano wpływ zmian w systemie edukacji w ostatnich latach na wyniki polskich uczniów.
 • 09 Lutego 2024
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji po raz kolejny ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza ma pokazywać kierunki, w jakich powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego i stymulować oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 • 07 Lutego 2024
Konferencja w sprawie Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE

Konferencja w sprawie Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE

W Centrum Cyfryzacji Edukacji i Nauki IBE przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, we wtorek 6 lutego 2024 r. odbyła się konferencja z udziałem dyrektora IBE Macieja Jakubowskiego, sekretarz stanu w MEN Katarzyny Lubnauer oraz podsekretarz stanu w MNiSW Marii Mrówczyńskiej. Konferencja związana była z audytem finansowym w pionie cyfryzacji IBE.
 • 07 Lutego 2024