Współczesne problemy wychowania

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt "Współczesne problemy wychowania", który jest finansowany z programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa". Kwota dofinansowania wynosi 1 954 655,00 zł. 

znaki strona www

Cele i planowane efekty projektu

Celem projektu jest rozpoznanie, z czym się zmaga współczesny młody człowiek, aby bardziej zrozumieć jego sytuację i zaoferować mu adekwatne wsparcie, formułując określone wskazania wychowawcze. Temu właśnie celowi służyć będzie proponowana seria wydawnicza „Współczesne problemy wychowania”.

Seria zostanie opublikowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej z możliwością odtwarzania jej treści na różnego typu nośnikach. Planowana jest również konferencja naukowa podsumowująca projekt, podczas eksperci oraz specjaliści z branży edukacyjnej będą mieli sposobność wymiany poglądów na poruszane w projekcie zagadnienia.

Projekt "Współczesne problemy wychowania" jest prowadzony w Instytucie Badań Edukacyjnych. Okres realizacji projektu: 2.09.2022 - 1.09.2024.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Piotr T. Nowakowski.