Aktualności

W styczniu 2022 roku odbył się cykl spotkań konsorcjum międzynarodowego i zespołów krajowych ws. badania PIAAC. Omówiono doświadczenia i wyniki badania próbnego, które, mimo pandemii, udało się zrealizować w większości z 26 krajów, w tym również w Polsce.

W styczniu 2022 odbył się cykl spotkań konsorcjum międzynarodowego i zespołów krajowych. Omówiono doświadczenia i wyniki badania próbnego, które udało się zrealizować w większości z 26 krajów – także w Polsce, pomimo trwającej pandemii.