PIAAC 2022. Podsumowanie badania próbnego

W styczniu 2022 roku odbył się cykl spotkań konsorcjum międzynarodowego i zespołów krajowych ws. badania PIAAC. Omówiono doświadczenia i wyniki badania próbnego, które, mimo pandemii, udało się zrealizować w większości z 26 krajów, w tym również w Polsce.

Badanie umiejętności zostało przeprowadzone wyłącznie na tabletach. Wyniki analiz pokazały, że większość pytań ankiety i zadań mierzących umiejętności sprawdziła się w praktyce. Jest to to duże osiągnięcie, bo badano osoby w różnym wieku i z różnych części świata, wykorzystując do tego 19 wersji językowych narzędzi badawczych.

PIAAC 2022. Zmiany w badaniu zasadniczym

Podczas spotkania podjęto również decyzje dotyczące badania zasadniczego, które odbędzie się od września 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Ustalono sposób mierzenia umiejętności oraz zrezygnowano z niektórych pytań ankiety. Najbliższe kilka miesięcy poświęcone zostanie na przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia.