Rozpoczęcie realizacji badania próbnego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

10 maja br. wystartuje w Polsce badanie próbne drugiej edycji Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC. Badanie zasadnicze będzie realizowane od września 2022 r. do kwietnia 2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na przełomie 2023 i 2024 r.

Badanie to jest wspólną inicjatywą rządów 30 krajów i jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badaniem objęte zostaną osoby dorosłe (16-65 lat) zamieszkujące na terytorium Polski. Z wylosowanymi osobami przeprowadza się wywiad, który składa się z dwóch części – odpowiedzi na pytania ankiety oraz rozwiązywania zadań mierzących badane umiejętności. Pytania ankiety dotyczą m.in. wykształcenia i aktywności edukacyjnych, sytuacji na rynku pracy i charakterystyki obecnej lub ostatniej pracy, wykorzystywania umiejętności w życiu codziennym oraz w pracy. Pomiar umiejętności obejmuje trzy podstawowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowiące podstawę do nabywania wiedzy i nowych kompetencji, tj.:

  • rozumienia tekstu,
  • rozumowania matematycznego
  • oraz rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarczy informacji o umiejętnościach osób dorosłych i w ten sposób pomoże ulepszyć politykę i programy rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programy szkolne czy programy szkoleniowe.