Podsumowanie badania próbnego

W styczniu 2022 odbył się cykl spotkań konsorcjum międzynarodowego i zespołów krajowych. Omówiono doświadczenia i wyniki badania próbnego, które udało się zrealizować w większości z 26 krajów – także w Polsce, pomimo trwającej pandemii.

Badanie umiejętności zostało przeprowadzone wyłącznie na tabletach. Wyniki analiz pokazały, że większość pytań ankiety i zadań mierzących umiejętności sprawdziła się w praktyce. To duże osiągnięcie, ponieważ badano osoby w różnym wieku i z różnych części świata, wykorzystując do tego 19 wersji językowych narzędzi badawczych.

Podjęto decyzje dotyczące badania zasadniczego, które będzie trwać od września 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Ustalono np. sposób mierzenia umiejętności i zrezygnowano z niektórych pytań ankiety. Najbliższe kilka miesięcy poświęcone zostanie na przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia.