Harmonogram

Rdzeniem projektu jest 3-miesięczny program cotygodniowych spotkań grupy liczącej ok. 15 uczestniczek. Na program składają się:

  • Grupa wsparcia – cykliczne spotkania prowadzone przez doświadczonych moderatorów i mające na celu wzajemne wsparcie emocjonalne oraz wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji życiowej.

W ramach grupy wsparcia zostanie też przeprowadzony przez moderatora trening psychologiczny pogłębiający wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własną kondycję psychiczną opiekunów (m.in. rozpoznawanie, rozumienie i zarządzanie własnymi emocjami; techniki relaksacyjne; budowanie i umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego).

  • Szkolenie merytoryczne poświęcone rozwijaniu i uzupełnianiu kompetencji pielęgnacyjno-opiekuńczych (m.in. pielęgnacja i obserwacja osób niesamodzielnych; psychologiczne aspekty pracy z osobą niesamodzielną; pierwsza pomoc; źródła wsparcia i dofinansowania i świadczeń; rynek pracy zawodów opiekuńczych).
  • Spotkania z doradcą zawodowym – wsparcie w identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji; dostarczenie wiedzy na temat rynku pracy i zapotrzebowania na kompetencje opiekuńcze; zarys indywidualnego planu rozwoju.