Robert Jakubik

robert jakubikurzędnik państwowy, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi oraz public relations i strategicznego komunikowania w firmach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

Ma prawie 20-letnie doświadczenie w administracji rządowej, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od inspektora do dyrektora departamentu. Pracował w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.