Instytut Badań Edukacyjnych na dwudziestej konferencji OSKKO w Krakowie

IBE uczestniczyło w XX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji oraz wystąpień ekspertów Instytutu.

Podczas wydarzenia zorganizowanego 1-3 marca w Krakowie omawiano kwestie podstawowych problemów oświaty, autonomii szkoły i nauczyciela, podstawy programowej i czasu pracy ucznia, sposobu legislacji prawa oświatowego czy też statusu nauczyciela.

W czasie pierwszego dnia konferencji eksperci IBE poprowadzili aż pięć prezentacji:

  • "Polscy uczniowie po pandemii: obraz z badań międzynarodowych" - dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu i dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora. Prelegenci mówili o widocznym w badaniach kryzysie poczucia przynależności do szkoły, braku satysfakcji nauczycieli z wykonywanego zawodu oraz o stratoach związanym z co najmniej jednym rokiem nauki spowodowanych zmianami strukturalnymi w oświacie i pandemii;
  • "Uczenie się, które przynosi efekty, czyli o sukcesach w edukacji i roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w uczeniu się przez cale życie" - Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6 i Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6. Prelegenci wskazali, że „uczenie się jest procesem naturalnym”, a „Polska potrzebuje systemowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie w każdym wieku - takim rozwiązaniem jest Zintegrowany System Kwalifikacji oparty na efektach uczenia się i walidacji.”;

  • "O wartości potwierdzania umiejętności w ramach edukacji szkolnej" -panel z udziałem ekspertów Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: Agnieszki Marszałek, liderki projektu ZRK 3, dr Emilii Danowskiej-Florczyk, wiceliderka ZRK 3, dr. Wojciecha Stęchłego, eksperta ZRK 3 oraz Michała Nowakowskiego lidera projektu Mikropoświadczenia, a także zaproszonych gości;

  • "Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. Opowieść o Brzydkim Kaczątku, czyli o korzyściach z luk strukturalnych" seminarium dla dyrektorów szkół podstawowych - Michał Danielewicz, ekspert ZSK 6 i Maria Tulisow, ekspertka ZSK 6;

  • "Gry video też czegoś uczą, czyli jak można rozpoznawać kompetencje uczniów zdobyte poza szkołą o tworzyć plany rozwoju?" seminarium dla kadry szkół ponadpodstawowych i doradców zawodowych w kl. 7-8 szkół podstawowych - Roksana Pierwieniecka, ekspertka ZSK 6.

W drugim dniu wydarzenia można było posłuchać trzech prelekcji ekspertów IBE:

IBE na XX konferencji OSKKO

  • Co o ósmoklasistach i edukacji obywatelskiej mówią nam wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 – Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Paweł Penszko, Olga Wasilewska (IBE), Jędrzej Witkowski (CEO).

  • Monitoring karier absolwentów dla szkół podstawowych i organów prowadzących – Tomasz Płachecki, dr. Grzegorz Humenny, dr Tomasz Żółtak

 "System monitoringu karier absolwentów dostarcza informacji zwrotnej systemowi edukacji i szkołom. Przy jego rozwijaniu korzystamy z badań potrzeb użytkowniczek i użytkowników."

 Tomasz Płachecki, ekspert projektu „Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych”

  • Uczeń na rynku pracy – „Kariera bez Barier” – Karolina Malinowska, Tomasz Kasprzak, Bernadetta Czerkawska,

"Celem projektu jest wsparcie nauczycieli i sprawienie poprzez to, żeby jak najwięcej uczniów z niepełnosprawnościami podjęło w przyszłości pracę zawodową, w której wykorzystają swoje zdolności i możliwości."

 Bernadetta Czerkawska, ekspertka projektu „Kariera bez barier”NASZE BADANIA