Olga Wasilewska, Zastępca Kierownika Zespołu Badań Międzynarodowych powołana do zespołu ds. edukacji obywatelskiej MEN

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu - edukacja obywatelska. Z Instytutu Badań Edukacyjnych członkiem zespołu została Olga Wasilewska, Zastępca Kierownika Zespołu Badań Międzynarodowych.

W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE.

To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzież powinna mieć szansę, by poczuć czym jest obywatelskość oraz jak stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat

Barbara Nowacka, Minister Edukacji Narodowej

W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Katarzyna Lubnauer, która podkreśliła, że edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, obejmującym zagadnienia istotne dla funkcjonowania lokalnych społeczności, funkcjonowania państwa i jego instytucji, Unii Europejskiej oraz świata.

Chcemy, by przedmiot opierał się na triadzie idei: wiedza, umiejętności, kompetencje. Poza wiedzą uczniowie powinni kształtować konkretne umiejętności, wiedzę praktyczną i kompetencje miękkie, takie jak sztuka dyskusji

Edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, który obejmie cztery komponenty. Pierwszym będą kwestie regionalne i zrozumienie jak działa samorząd. Drugim będzie kwestia funkcjonowania państwa i jego instytucji. Trzeci komponent to wiedza o Unii Europejskiej, ostatni skoncentrowany będzie na problemach globalnych w kontekście m.in. polityki klimatycznej czy migracyjnej

sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer

Skład Zespołu:

dr Jędrzej Witkowski – koordynator prac zespołu
Urszula Małek, nauczycielka historii, hit, wos
dr Kamil Paździor, nauczyciel historii
dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
Anna Rabiega, OKE Wrocław
Olga Wasilewska, IBE
dr hab. Łukasz Zamęcki, UW
dr hab. Marcin Zaremba, UW

 

Żródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

NASZE BADANIA