Konferencja IBE: Różnice edukacyjne a płeć uczniów

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję, która podejmie temat różnic edukacyjnych w Polsce w kontekście płci uczniów. W programie przewidziano zarówno prelekcje ekspertów, jak i panel dyskusyjny. Zapraszamy!

Wydarzenie odbędzie się już 20 maja w godzinach 11:00-13:00 w formule online.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Pobierz PROGRAM wydarzenia.

 

 

Konferencję otworzą sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Katarzyna Lubnauer, oraz dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.


W wydarzeniu udział wezmą także:
dr Tomasz Gajderowicz, prof. Francesca Borgonovi, dr Michał Sitek, Michał Gulczyński, Marcin Skrabka, dr Zofia Zasacka, dr Alicja Zawistowska-Sadowska

Wystąpienia

  • "O różnicach między płciami w międzynarodowych badaniach edukacyjnych", prof. Francesca Borgonovi, OECD i UCL
  • "Różnice w osiągnięciach i decyzjach edukacyjnych chłopców i dziewcząt w Polsce", dr Michał Sitek, Instytut Badań Edukacyjnych
  • "O płci w kontekście wyników egzaminów i edukacyjnych ścieżek polskich uczniów", Michał Gulczyński,Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie
  • "Chłopcy jako czytelnicy- zaangażowanie w czytanie szansą wyrównania dystansów edukacyjnych", dr Zofia Zasacka, Biblioteka Narodowa
  • "Wypadanie dziewcząt ze ścieżek matematycznych i STEM", dr Alicja Zawistowska-Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku
  • "Męska przestrzeń w instytucji kulturalnej i edukacyjnej - dostrzeganie potrzeb nowych grup użytkowników", Marcin Skrabka, Fundacja Good Culture

Panel dyskusyjny

  • "Jak zamknąć luki edukacyjne związane z płcią?"
    Prowadzenie: dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych


Uczestnicy konferencji

Katarzyna Lubnauer- sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk matematycznych w specjalności teoria prawdopodobieństwa na podstawie rozprawy pt. „Twierdzenia graniczne w teorii prawdopodobieństwa kwantowego”. Następnie objęła stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki. Pracowała też jako nauczycielka matematyki w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi. Współorganizowała Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. W latach 2017-2019 przewodnicząca partii Nowoczesna. Posłanka na Sejm VIII, IX i X kadencji.

dr hab. Maciej Jakubowski - dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył studia socjologiczne, a następnie uzyskał doktorat w naukach ekonomicznych. Związany był również z Uniwersytetem Pittsburskim w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Pracował także naukowo w Robert Schuman Centre for Advanced Studies na EUI we Florencji. W latach 2008–2012 był analitykiem w zespole PISA w OECD w Paryżu.

dr Tomasz Gajderowicz- zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest doświadczonym naukowcem w krajowych i międzynarodowych projektach. Związany jest z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kształcił się również za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Glasgow. Jego znaczący dorobek badawczy został doceniony, czego efektem jest wiele prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium Dekaban-Liddl, Stypendium „Doktoraty dla Mazowsza II” oraz Stypendium START Fundacji Nauki Polskiej. Tomasz Gajderowicz jest ponadto praktykiem kształcenia, regularnie nagradzanym przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Jego pasją jest propagowanie metod nauczania opartych na badaniach – w tym obszarze przeprowadził setki szkoleń dla nauczycieli oraz gościnnych wykładów dla instytucji zagranicznych.

prof. Francesca Borgonowi- kierownik działu Analizy Umiejętności w Centrum Umiejętności OECD (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Michał Gulczyński- doktorant Uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn. Zajmuje się ilościowymi badaniami nierówności płci. Od września będzie badał nierówności płci w edukacji w ramach stypendium podoktorskiego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

dr Michał Sitek- Kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych, Instytut Badań Edukacyjnych. Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Jest współautorem raportów z badań PISA, odpowiadał za polskie edycje badań kompetencji przyszłych nauczycieli matematyki TEDS-M 2008 i umiejętnosci czwartoklasistów TIMSS 2019. Obecnie jest krajowym koordynatorem międzynarodowego badania umiejętności dorosłych PIAAC 2022. Reprezentuje Polskę w Międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Badań Edukacyjnych (IEA), a od 2023 jest członkiem Rady Zarządzającej (Standing Committee) tej organizacji.

Marcin Skrabka- prawnik, dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta MKiDN. W ramach działań fundacji Good Culture (www.goodculture.pl) prowadzi projekt Męskie Czytanie (www.meskieczytanie.pl), który wspiera starania bibliotek i edukatorów na rzecz włączania mężczyzn i chłopców w czytelnictwo.

dr Zofia Zasacka- adiunktka. Zajmuje się socjologią literatury i socjologią młodzieży i edukacji, socjologią dzieciństwa, prowadzi w Bibliotece Narodowej ogólnopolskie badania społecznego zasięgu książki oraz postaw czytelniczych i rezonansu czytelniczego w różnych środowiskach społecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

dr Alicja Zawistowska- adiunkt na Wydziale Socjologii  Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się badaniem nierówności edukacyjnych oraz zróżnicowaniem ze względu na płeć w edukacji, a szczególnie w matematyce. Jest autorką książki: Luka płci w edukacji. Wpływ społeczeństwa, ekonomii i kultury na wybory edukacyjne kobiet i mężczyzn, 2003, Wyd. FRSE.

 

 

Zapraszamy!

NASZE BADANIA