Ruszyło Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się - TALIS 2024

Wraz z początkiem marca w Polsce rozpoczyna się badanie TALIS 2024 - globalny barometr zawodu nauczyciela. Prezentujemy cele badania oraz grupę badawczą.

Badanie dokumentuje uwarunkowania pracy w szkole, nauczania i uczenia się, bazując na informacjach, doświadczeniach i opiniach zebranych od nauczycieli i dyrektorów szkół.

W badaniu TALIS na pytania odpowiadają nauczyciele i dyrektorzy szkół, pokazując realia pracy kadry pedagogicznej i kadry kierowniczej szkół z ich perspektywy. W 2024 roku odbywa się czwarta edycja badania TALIS. Uczestniczą w niej pracownicy oświaty z ponad 50 krajów na całym świecie.

Cele badania TALIS

Polityka edukacyjna oparta na faktach i merytoryczna debata publiczna na temat doskonalenia jakości edukacji, optymalizacji warunków do nauki i nauczania potrzebuje rzetelnych danych. Celem badania TALIS jest uzyskanie miarodajnych, reprezentatywnych, porównywalnych danych stanowiących podstawę do:

  • opisu i analizy warunków nauczania i uczenia się;
  • tworzenia wskaźników pokazujących podobieństwa i różnice między systemami edukacji;
  • śledzenia trendów i zmian;
  • formułowania rekomendacji dot. jakości edukacji i zawodu nauczyciela;
  • upowszechniania dobrych praktyk w zakresie warunków pracy nauczycieli i organizacji nauczania.

Badanie TALIS 2024 w Polsce

  • realizowane jest w formule on-line.
  • bierze w nim udział łącznie 7 300 respondentów: nauczycieli klas V-VIII i dyrektorów z 279 szkół podstawowych.

Wyniki TALIS poznamy pod koniec 2025 roku.

Informacje o badaniu dostępne są na stronie organizatora badania - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju www.oecd.org/education/talis/ oraz na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych prowadzącego TALIS 2024 w Polsce: www.talis.ibe.edu.pl

NASZE BADANIA