Analiza Instytutu Badań Edukacyjnych dotycząca prac domowych

Eksperci IBE opracowali podsumowanie wyników badań naukowych dotyczących prac domowych ze szczególnym uwzględnieniem danych z międzynarodowych badań porównawczych (TIMSS, PIRLS i PISA).

Zapraszamy do przeczytania publikacji: Prace domowe Wyniki badań dotyczących prac domowych i ich efektywności edukacyjnej.

Autorzy zebrali w niej informacje z międzynarodowych badań PIRLS, TIMSS i PISA o tym, jak często zadaje się prace domowe w Polsce oraz podsumowali badania dotyczące skuteczności prac domowych.

W analizie poruszono poniższe zagadnienia:

  • Czas poświęcany na prace domowe i częstotliwość ich zadawania
  • Opinie rodziców na temat prac domowych
  • Zależności między pracami domowymi a osiągnięciami uczniów
  • Kwestie wpływające na efektywność prac domowych

Jest to pierwsza analiza opracowana w nowym projekcie IBE: Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa (program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego).

NASZE BADANIA