Patronaty IBE: „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”

Interaktywne strefy edukacyjne poświęcone sztucznej inteligencji, immersyjnej edukacji, cyberbezpieczeństwu, fake newsom, grywalizacji oraz konferencja dotycząca nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, to najkrótsze podsumowanie wydarzenia „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”.

Instytut Badań Edukacyjnych wspiera inicjatywy mające na celu promowanie nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania oraz dostarczenie inspiracji edukacyjnych dla młodzieży i nauczycieli. Dlatego w dniach 25 i 26 kwietnia 2024 r. w Parzęczewie uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”, które składało się z dwóch części:

  • interaktywnej wystawy w strefach edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
  • konferencji dla samorządowców, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców.

Konferencja, która odbyła się 25 kwietnia, poświęcona była następującym zagadnieniom z zakresu innowacyjnych technologii i sposobom wdrożenia ich w proces dydaktyczny:

  • „Edukacja bliżej regionu” - Ryszard Nowakowski, Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew
  • „Technologia dla edukacji” - Paweł Czerwony, Joanna Wyszyńska, Google for Education
  • „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego” - Dorota Jastrzębska, Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • „Immersyjna Edukacja” - Adrianna Paradowska, Instytut Pamięci Narodowej
  • „Kompetencje przyszłości” - Mariusz Brędzej, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych S.A.
  • „Mikropoświadczenia - każda umiejętność ma znaczenie” - Michał Nowakowski, Instytut Badań Edukacyjnych

IBE reprezentował Michał Nowakowski, lider projektu „Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”:

„Uczestnicy konferencji - nauczyciele, samorządowcy i inni eksperci od rozwiązań dla nowoczesnej edukacji, mieli możliwość dzielenia się aktualnymi trendami i dyskutowania o kierunkach, które wspierać będą młodych ludzi w rozwoju i planowaniu przyszłości. Cieszę się, że miałem możliwość zaprezentować rozwiązanie, wspierające nabywane umiejętności, jakim są mikropoświadczenia czy cyfrowe odznaki. One są też znakiem czasów, w których ważny jest spersonalizowany rozwój, etapowe gromadzenie umiejętności i wiarygodne ich potwierdzanie. Jestem przekonany, że cyfrowe dokumenty zgromadzone w aplikacji umożliwiającej szybką prezentację faktycznie posiadanych umiejętności, mogą stanowić źródło osobistej satysfakcji, motywacji, wytyczania własnej ścieżki, a także - co bardzo ważne - stanowić źródło informacji dla potencjalnego pracodawcy.”

Organizatorzy wydarzenia: Gmina Parzęczew, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz Regionalne Centrum Rozwoju Parzęczew.

 

#FunduszeUE

NASZE BADANIA