Znamy wyniki konkursu "Jestem Eko II- Zbrataj się z naturą"

Zakończona została druga edycja zmagań konkursowych Jestem Eko. Do konkursu zgłosiło się 215 Kół Przyrodniczych z całej Polski. Przez ponad sześć miesięcy aktywnie wdrażały one w swoich szkołach dobre praktyki związane z ochroną środowiska.

Oprócz działań prowadzonych przez cały rok, związanych z realizacją scenariuszy zajęć, koła przyrodnicze biorące udział w konkursie "Jestem Eko II- Zbrataj się z naturą" wykonały także zadania konkursowe "Eko-Działanie". Wszystkie działania obrazowały aktywności ekologiczne prowadzone przez Koła Przyrodnicze. Prace konkursowe oraz Dzienniki przyrodnicze prezentowały wysoki poziom i duże zróżnicowanie w spojrzeniu na aktywne i praktyczne wspomaganie przyrody. Ważnym aspektem zgłoszonych materiałów jest widoczne w nich zaangażowanie w działanie całej społeczności szkolnej, rodziców oraz społeczności lokalnych a nawet samorządowych.

Wyniki II edycji Konkursu Jestem Eko:

  • Nagroda główna oraz Tytuł Eko-Szkoły przyznany został Kołu Przyrodniczemu „Ekologia z klasą” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie.
  • Tytuł Złote Eko-Działanie za realizację Zadania Konkursowego przyznano Kołu Przyrodniczemu „Ekoludki” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie.

Komisja konkursowa przyznała również cztery wyróżnienia w obu kategoriach.

Dwa wyróżnienia za całoroczną pracę w ramach Jestem Eko dla:

  • Koła Przyrodniczego „Klub Ekologów” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu 
  • Koła Przyrodniczego „Sekcja ekologiczno-porządkowa” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

oraz dwa wyróżnienia za wykonanie Zadania Konkursowego dla:

  • Koła Przyrodniczego “Eko Kozaki” ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem
  • Koła Przyrodniczego „PromienistaEko” z Szkoły Podstawowej nr 359 w Warszawie.


Organizatorzy gratulują zwycięzcom oraz dziękują wszystkim Kołom i ich opiekunom za ich zaangażowanie, energię i wytrwałość w działaniu.

 

Skład komisji konkursowej:

dr Beata Jancarz-Łanczkowska - przewodnicząca komisji konkursowej.

Doktor nauk biologicznych, wieloletni nauczyciel biologii w szkołach ponadgimnazjalnych oraz doradca metodyczny ds. nauczania biologii. Autorka programów nauczania, podręczników, zbiorów zadań maturalnych oraz różnorodnych opracowań metodycznych wspomagających pracę nauczycieli przyrody i biologii. Obecnie pracuje w Studium Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki wpływu mediów na procesy uczenia się i nauczania. Członek redakcji czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.

Dr Elżbieta Barbara Ostrowska - członek komisji konkursowej.

Ekspert dziedzinowy, członkini Zespołu Badań Międzynarodowych w IBE. Ekspertka z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz adaptacji narzędzi badawczych w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Biolożka, absolwentka Wydziału Biologii UW. Doktor nauk przyrodniczych (1991). W latach 2002-2013 sekretarz naukowy Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) prowadzonego w Polsce przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2008 – 2010 współautorka założeń oraz realizatorka projektu „Polska PISA – Spójność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i szanse rozwojowe: Oddziaływanie pomiaru edukacyjnego na system edukacji. Opracowanie formuły oceniania, która sprzyja rozwojowi złożonych umiejętności”, dotyczącego tworzenia nowatorskich narzędzi dydaktycznych do pomiaru umiejętności uczniów. W latach 2009 -2015 Lider Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych (PPP) w IBE. Współautorka założeń wieloletniego ogólnopolskiego badania sprawdzającego umiejętności przyrodnicze uczniów – Laboratorium Myślenia oraz innych badań realizowanych przez Zespół PPP. Propagatorka kształtowania umiejętności rozumowania naukowego i metody badawczej wśród uczniów. W latach 2014-2020 Krajowy kierownik badania PISA. Od 2016 roku Kierownik organizacyjny Olimpiady Biologicznej w Polsce. Autorka licznych opracowań dydaktycznych, artykułów naukowych czy poradników dla nauczycieli oraz wystąpień na wielu polskich i międzynarodowych seminariach i konferencjach.

Urszula Szulc - członek komisji konkursowej. Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji Instytutu Badań Edukacyjnych.

Olga Sawicka - sekretarz komisji konkursowej. Pracownik Zespołu Komunikacji i Promocji Instytutu Badań Edukacyjnych

NASZE BADANIA