Szkolenia w projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" już otwarte!

Szkolenia e-learningowe zostały już udostępnione uczestnikom projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” UNICEF (ASA), który jest prowadzony w Instytucie Badań Edukacyjnych we współpracy z UNICEF oraz MEN.

W ramach szkoleń projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” UNICEF (ASA) znajdują się filmy edukacyjne, materiały do samokształcenia (scenariusze, poradniki, przewodniki, studia przypadków, studia interwencji), interaktywne ćwiczenia oraz quizy.

Treści szkoleń koncentrują się wokół praktycznych rozwiązań sytuacji problemowych pojawiających się w codziennej pracy nauczycieli specjalistów. Szkolenia obejmują 5 programów obejmujących m.in. takie zagadnienia jak ochrona zdrowia psychicznego oraz prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem o szkoleniach: