Debata online i konkurs organizowane w projekcie "Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej" - zapraszamy

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wydarzeniach organizowanych przez zespół projektuTożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej: debatę online oraz konkursy dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Debata online „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Wydarzenie odbędzie się 

  • 17 kwietnia 2024 r. 
  • w godzinach: 12:00–14:15 
  • na platformie Google Meet. 

Celem debaty jest próba odpowiedzi na pytania o:

  • metodykę pracy z uczniem na rzecz kształtowania tożsamości narodowej,
  • sposoby ekspresji tożsamości narodowej uczniów na poszczególnych poziomach szkół, 
  • sposoby edukacji ku tożsamości narodowej w warunkach wielokulturowości,
  • edukację ku tożsamości narodowej poprzez edukację regionalną.

W trakcie debaty będzie prowadzona rozmowa z nauczycielkami i nauczycielami, z ekspertkami i ekspertami o miejscu tożsamości narodowej w edukacji w polskiej szkole oraz o wyzwaniach z tym związanych.  

Więcej informacji o debacie można znaleźć na stronie projektu.

 

Konkursy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursach plastycznych dotyczących tożsamości narodowej.

Przygotowano dwie edycje konkursu, który startuje już 8 kwietnia:

  • dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
  • dla uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

Celem obu konkursów jest zainteresowanie młodzieży problematyką tożsamości narodowej oraz pobudzenie kreatywności młodzieży w tym zakresie, jak również wsparcie aktywności nauczycieli. 

Każdy Laureat tj. zwycięska Szkoła otrzyma dyplom oraz nagrodę w postaci 30 egzemplarzy zestawu edukacyjnego "Edukacja regionalna. Regionalne wędrówki", który jest zaproszeniem do świata kultury, przygody i tradycji oraz pomaga poznawać regiony Polski, ich piękno, historię i ciekawostki. Dodatkowo każdy nauczyciel zgłaszający do konkursu uczniów otrzyma certyfikat uczestnictwa. 

Więcej informacji o obu edycjach konkursu:  

klasy VII-VIII- szkoła  podstawowa

wszystkie klasy - szkoła ponadpodstawowa  

 

Wydarzenia organizowane są w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka dla Społeczeństwa”.  

NASZE BADANIA