Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców

Metoda Bilansu Kompetencji jako narzędzie pracy doradców

Cykl seminariów informacyjnych on-line dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), mikropoświadczeń oraz narzędzi wspierających uczenie się przez całe życie

Informacje dotyczące wydarzenia

Rozpoczęcie 26.07.2024
Zakończenie 27.06.2024
Koniec rejestracji 27.06.2024
Location On line
Projekt ZSK6, Seminarium