Konferencja prasowa MEN dotycząca nieobowiązkowych prac domowych

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEN przygotował informatory dla nauczycieli, uczniów i rodziców, które pomogą stosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi prac domowych, w Szkole Podstawowej nr 223 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Barbary Nowackiej, ministry edukacji  narodowej, dr Tomasza Gajderowicza, zastępcy dyrektora IBE, oraz dyrektorek szkół, w których od lat nie zadaje się prac domowych: Iwony Żyły, dyrektorki SP nr 223 w Warszawie i Zuzanny Koniecznej, dyrektorki Zespołu Szkół im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu.

Zgodnie z rozporządzeniem od kwietnia br. w klasach I–III nie są już zadawane prace domowe pisemne i praktyczno-techniczne, z wyjątkiem ćwiczeń pisemnych usprawniających motorykę małą. Wkrótce także w klasach IV–VIII pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe staną się nieobowiązkowe i nie będą oceniane. Zamiast oceny, uczeń powinien otrzymać od nauczyciela informację zwrotną na temat poprawności i jakości wykonanej pracy.

W trakcie konferencji dr Tomasz Gajderowicz odniósł się do badań naukowych i ich wpływu na zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie prac domowych: 

Bardzo się cieszę, że dyskusja wokół prac domowych pozwoliła w końcu rozmawiać o metaanalizach, badaniach naukowych i o tym, kiedy edukacja jest skuteczna, nie tylko w oparciu o to, co nam się wydaje, ale też w oparciu o duże badania, które pokazują, jakie metody w edukacji są naprawdę skuteczne.

Dr Tomasz Gajderowicz zauważył również, że współcześnie uczniowie coraz częściej wspomagają się nowymi technologiami w przygotowaniu prac domowych: 

Jeżeli spojrzymy na badania, to zobaczymy, że od 60 do 80% uczniów korzysta w swojej codziennej pracy z narzędzi sztucznej inteligencji. Z każdego przedmiotu, na każdym poziomie edukacji można dzisiaj rozwiązać zadanie i dostarczyć te rozwiązania nauczycielowi. Nie chodzi o to, żeby oceniać pracę niesamodzielną. (...) Wierzymy, że rozporządzenie MEN to krok do tego, aby uczniowie przyswoili strategie efektywnego uczenia się, zrozumieli, że muszą zarządzać własnym czasem i wziąć odpowiedzialność za proces przygotowania się do lekcji. To powinno być doceniane, a nie to, że zostaną wykonane zadania od danej strony do kolejnej. 

Zastępca dyrektora IBE podkreślił również, że Instytut Badań Edukacyjnych przygotował zalecenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół, w jaki sposób powinna wyglądać praca domowa, aby była skuteczna. W najbliższych miesiącach IBE będzie dostarczało dodatkowe materiały związane z pracami domowymi, w tym zalecenia dla rodziców, w podziale na różne przedmioty szkolne.

Ministra edukacji Barbara Nowacka wskazała konkretne korzyści wynikające z nowych przepisów:

Uczniowie i uczennice w końcu zyskują czas na przygotowywanie się do lekcji, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, rozwijanie swoich zainteresowań, aktywność fizyczną i odpoczynek. 

Dodatkowo dyrektorki szkół, Iwona Żyła i Zuzanna Konieczna, przedstawiły dotychczasowe praktyki wynikające z nieobowiązkowych prac domowych, stosowane w zarządzanych przez nich szkołach. 

Zapraszamy do zapoznania się informatorami „Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?”.

Zdjęcie: MEN

NASZE BADANIA