AKTUALNOŚCI

3 lutego br. podpisano porozumienie o współpracy między Instytutem Badań Edukacyjnych i Akademią Zamojską. Pod listem intencyjnym swój podpis złożyli: rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski oraz dyrektor IBE dr hab. Robert T. Ptaszek. W uroczystości wziął udział także dr Jakub Koper, zastępca dyrektora IBE i pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. studenckich.

NASZE BADANIA