Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa z udziałem IBE

Aż 37 podmiotów, instytucji oraz uczelni podpisało umowę o powołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której liderem będzie PKN Orlen. Do udziału w projekcie zaproszono również Instytut Badań Edukacyjnych. Na uroczystym spotkaniu w siedzibie PKN Orlen w Płocku Instytut reprezentowali  dr Jakub Koper - Zastępca Dyrektora Instytutu, któy podpisał umowę w imieniu Instytutu oraz Michał Nowakowski - Lider projektu ZSK4.


Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie miejscem rozwoju oraz wdrażania nowych technologii wodorowych, w tym także kształcenia przyszłej kadry dla tego sektora gospodarki. W Polsce powołanych zostanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Obecnie na świecie istnieje 36 dolin wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie.

Instytut Badań Edukacyjnych jest jednym z sygnatariuszy umowy. Ponadto, weźmie udział w uruchomieniu Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii. Celem tej inicjatywy jest odpowiedź na rodzące się zapotrzebowanie kompetencyjne kluczowych polskich spółek energetycznych funkcjonujących w ramach wszystkich dolin wodorowych. Akademia będzie tworzyć "szyte na miarę" kursy dla specialistów technologii wodorowych na specialniej utworzonej plaformie eudukacyjnej. Planuje się również wykorzystanie systemu Odznaka+ do wyznaczania w celu wydawania cyfrowych certyfikatów w ramach działalności Akademii. 

koper

Mazowiecka Dolina Wodorowa ma powstać do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Została powołana na zasadach klastra, tak, aby umożliwić jak najbardziej swobodny dobór form współpracy pomiędzy jej członkami. Ma być miejscem rozwoju i wdrażania nowych, innowacyjnych technologii wodorowych, w całym łańcuchu wartości wodoru, w tym wykorzystujących zero- i niskoemisyjny wodór do produkcji paliw syntetycznych. W ramach działań MDW będzie także kształcona przyszła kadra, obsługująca nowe technologie wodorowe.

Mazowiecka Dolina Wodorowa. Idee oraz sygnatariusze porozumienia

Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach, które przyczynią się do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

Mazowiecką Dolinę Wodorową będą współtworzą: PKN ORLEN, Agencja Rozwoju Przemysłu, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, TOYOTA Motor Poland Company Limited, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, ALSTOM KONSTAL, SIEMENS ENERGY, Solaris Bus & Coach, Komunikacja Miejska Płock, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, UNIQATE, Stomil Bydgoszcz, "NanoSpaceLab", Instytut Informatyki i Optoelektroniki, Politechnika Łódzka, Urząd Dozoru Technicznego.