AKTUALNOŚCI

Prawie co drugi 12-latek systematycznie przegląda portale informacyjne i prasę online. Gimnazjaliści odwiedzają te miejsca jeszcze częściej. Rzadziej za to uczniowie czytają w sieci literaturę – wynika z dodatkowych analiz badania czytelnictwa dzieci i młodzieży przeprowadzonego przez IBE.

Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia językowe. Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsza będą działania profilaktyczne
i terapeutyczne. Eksperci Zespołu ds. Specyficznych Zaburzeń Uczenia Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowali i wydali broszury dla rodziców na temat dysleksji ora specyficznego zaburzenia językowego (SLI).

Dzieci różnie radziły sobie z takim samym zadaniem matematycznym w zależności od tego, czy liczby zapisano w nim cyframi, słowami czy mieszając oba sposoby – to jedna z pierwszych obserwacji w pionierskim badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych.