Najsłabsze dzieci robią największe postępy, sześciolatki w ciągu roku zrównują się z siedmiolatkami w I klasie - te informacje, a także dane dotyczące rozwoju dzieci 6 i 7 letnich oraz opiniach ich rodziców, IBE przedstawi na konferencji w czwartek (12 września). Zapraszamy!

Nie jest prawdą, że wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych (na próbie kilku szkół) potwierdzają wyniki badania CBOS, (przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej), jakoby połowa rodziców sześciolatków żałowała posłania dziecka do szkoły. Z badania CBOS wynika, że tylko 3% rodziców, którzy posłali sześciolatka do I klasy, gdyby znowu miało podejmować decyzję na temat swojego dziecka, zdecydowałoby inaczej, podczas gdy spośród tych, którzy posłali sześciolatka do szkolnej zerówki, decyzję zmieniłoby 9%.

Śledczy umorzyli postępowanie wszczęte po artykule „Rzeczpospolitej”. W uzasadnieniu zmiażdżyli prasowe insynuacje dotyczące badania 6- i 7-latków.

Na tegorocznym kongresie rozmawialiśmy wyłącznie o faktach, wynikach badań naukowych, bo tylko one mogą stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Dzięki nim chcemy przezwyciężyć tendencję do wyrywkowego, pobieżnego omawiania tematów edukacyjnych, które może prowadzić do nieporozumień - mówił na zakończenie 2. Kongresu Polskiej Edukacji prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wspieranie innowacyjności, pobudzanie kreatywności uczniów – podczas otwarcia kongresu dyrektor IBE prof. Michał Federowicz wskazywał wyzwania stojące przed polską edukacją.

W związku z komunikatem ZNP w sprawie raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” Instytut Badań Edukacyjnych informuje:
Wykonująca badanie w terenie firma SMG/KRC Poland Media zakończyła przeprowadzanie głównych badań ilościowych nauczycieli w grudniu 2012 roku. Ustalone produkty przekazała IBE w dniu 28.02.2013. W wyniku ich sprawdzania okazało się jednak, że bazy danych wymagały poprawienia. Ostateczne rozliczenie z SMG/KRC nastąpiło w końcu maja.

NASZE BADANIA