Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Sejm pracuje nad poselskim projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Dzięki niemu dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Uchwalenie ustawy do końca roku to 2 mld środków unijnych dla Polski.

Prace nad projektem ustawy prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej. Rozwiązania, które wprowadza zintegrowany system kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. 31 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2015 r. założenia do ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji, jednak projekt ustawy nie został skierowany do dalszych prac. 65% opinii, jakie wpłynęły podczas konsultacji społecznych założeń, było całkowicie pozytywnych, w pozostałych pojawiały się niewielkie uwagi. Ta aprobata partnerów społecznych wobec ZSK to także efekt prowadzonej od lutego 2011r r. debaty społecznej wokół systemu i udziału interesariuszy w wypracowywaniu i konsultowaniu poszczególnych jego elementów.

Co zmieni wprowadzenie ZSK?
  • Uzyskanie zaświadczenia czy certyfikatu o kwalifikacjach będzie szybsze, prostsze i bardziej dostępne. To ważna zmiana dla  pracowników, bezrobotnych, czy osób planujących zmianę pracy.
  • Łatwiej będzie można ocenić, co oferuje dana instytucja edukacyjna czy firma szkoleniowa.
  • Lepiej będzie można zaplanować swój rozwój zawodowy.
  • Doradcy edukacyjno-zawodowi zyskają narzędzie, które pomoże im skuteczniej pomagać osobom chcącym się przekwalifikować, podnieść swoje kompetencje i szukającym pracy.
  • Pracownicy będą mogli udowodnić swoją wartość pracodawcy w bardziej czytelny sposób.
  • Pracodawcy będą mogli sprawniej i skuteczniej przeprowadzać rekrutację, planować siatkę płac i szkolenia dla swoich pracowników.
  • Firmy szkoleniowe oraz inne organizacje zajmujące się rozmaitymi formami kształcenia będą mogły udowodnić wartość swojej oferty i przedstawić ją w zrozumiały sposób.

ZSK obejmie edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym nie tylko to, czego można się nauczyć w szkole lub na uczelni, ale także na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu i we wszelki inny sposób. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, wzrośnie liczba osób zainteresowanych uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji, co wpłynie pozytywnie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, ale i na ich poczucie bezpieczeństwa.

Główne narzędzia systemu to ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji, która zawiera wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

Nadzór nad systemem ma sprawować minister edukacji. Pierwsze czytanie projektu złożonego w Sejmie przez grupę posłów PiS odbyło się w ubiegły czwartek na posiedzeniu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Uchwalenie ustawy jest warunkiem uruchomienia środków na kształcenie dorosłych, zarówno w regionach, jak i środków przeznaczonych na sfinansowanie uruchomienia systemu.

Załączniki:


Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA