Co się zmieniło na lekcjach matematyki po wprowadzeniu nowej podstawy programowej, a nad czym wciąż trzeba pracować? Jakie metody wykorzystują nauczyciele w pracy z uczniami i czy potrafią na lekcji komunikować się z uczniami? Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie, którego rezultaty pomogą wskazać szanse i zagrożenia dla realizacji podstawy programowej z matematyki w gimnazjum. Raport z badania jakościowego, opracowany przez Pracownię Matematyki IBE, jest już dostępny na stronie Instytutu.

Co ma wspólnego interpretacja wiersza na lekcji języka polskiego z umiejętnościami wykorzystywanymi w pracy przez ekonomistów czy lekarzy? Na którym poziomie nauczania uczniowie rozwijają najszybciej umiejętność samodzielnego myślenia? W jakich typach szkół najłatwiej znaleźć miłośników matematyki? Tego i innych danych o umiejętnościach złożonych uczniów dowiedzieć się można z raportu dydaktyków z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowanego na podstawie badania „Szkoła samodzielnego myślenia”

Eksperci IBE określili, co powinno zawierać standardowe wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Sprawdzili też, co utrudnia nauczycielom szkół podstawowych wprowadzanie na lekcjach elementów metody badawczej.

Polscy 15-latkowie rzadko mają konta w banku, ale z finansami sobie radzą. Tegroczni maturzyści w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej byli na poziomie gimnazjalistów

 

Dyrektor IBE, dr hab. Michał Federowicz, zwrócił się do redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” z prośbą o sprostowanie opublikowanych na łamach tego dziennikach nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego zniechęcenia sześciolatków do nauki w szkole („Rząd ignoruje sześciolatki ”, 23.10.2013). Autor artykułu, Tomasz Elbanowski, twierdził, że MEN jest w posiadaniu danych IBE świadczących „o bardzo dużej skali zniechęcenia do nauki wśród dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły już pierwszą klasę”.

Młodzi Polacy potrafią tyle samo, co ich rówieśnicy z 22 krajów OECD. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC pokazują, że w ciągu ostatnich 17 lat wzrósł poziom umiejętności dorosłych Polaków. Nadal jednak mamy dużo do zrobienia. Kto podnosi nasze wyniki w rankingu? Osoby z wyższym wykształceniem, pracujący w sektorach usług wiedzochłonnych, wysoko wykwalifikowani pracownicy biurowi.

NASZE BADANIA