Polscy uczniowie gorzej wypadają od uczniów z innych krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputera. 1 kwietnia OECD ogłosiło wyniki badania Problem Solving.

Dziedzina Problem Solving (PS) – rozwiązywanie problemów – stanowiła uzupełnienie głównej części badania PISA. W badaniu wzięły udział 44 kraje i regiony. Badanie polegało na wykonaniu przez 30 min. nietypowych zadań, które wymagały znalezienia rozwiązania przedstawionego problemu. W Polsce badanie zrealizowano wśród 1207 uczniów spośród 4607 uczniów uczestniczących w głównej części badania.

Gminy zlikwidowały blisko tysiąc szkół podstawowych. Powód? Ubyło uczniów. Na gimnazja demografia takiego wpływu nie miała. Instytut Badań Edukacyjnych podsumował zmiany sieci szkół w latach 2007–2012. To pierwsze takie zestawienie w kraju

Badacze IBE spotykają się z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencjach regionalnych, by wspólnie rozmawiać o gotowości szkolnej dziecka, roli rodziców i współpracy poradni ze szkołami. Z siedmiu zaplanowanych konferencji odbyły się już cztery. 12 marca spotkanie w Poznaniu, potem w Gdańsku, Białymstoku oraz konferencja podsumowująca

O tym, że metoda badawcza jest istotna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, nie trzeba przekonywać, ale jakie miejsce zajmuje w podstawach programowych Polski, Anglii czy Finlandii? Jak w innych krajach Europy realizowana jest integracja międzyprzedmiotowa w części przyrodniczej? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między podstawami programowymi? Nie tylko na te pytania odpowiedziało badanie Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych

Dobre przygotowanie przedszkolne, indywidualizację nauczania oraz zmniejszenie zróżnicowania wieku małych dzieci w oddziałach klasowych – rekomenduje prof. Krzysztof Konarzewski

Polskie dzieci badane są dziś narzędziami prawie sprzed pół wieku. Dlatego Instytut Badań Edukacyjnych zaplanował cykl spotkań z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, podczas których omawiany będzie sposób postępowania przy opiniowaniu sprawy rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko z uwzględnieniem konieczności współdziałania poradni ze szkołami podstawowymi.

W poniedziałek (17 lutego) na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszone zostaną wyniki badania "Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS". Zapraszamy!

NASZE BADANIA