Zwiększenie liczby godzin poświęconych historii współczesnej, wprowadzenie seminaryjnej formy nauczania, połączenie historii z elementami kształtowania postaw obywatelskich, umożliwienie nauczycielom przekazania wiedzy historycznej w odniesieniu do współczesności to główne elementy zmiany w nauczaniu historii wprowadzanej od nowego roku szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych.

Polska reaktywowała swoje uczestnictwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Badań Edukacyjnych (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), w którym będzie reprezentowana przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Dobrze, że media zajmują się przygotowaniem gimnazjalistów do kwietniowego egzaminu. Źle, że niepotrzebnie straszą i podważają wartość wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. Nic nie wskazuje na to, by egzamin w nowej formule miał pójść gorzej niż egzaminy w poprzednich latach. Diagnoza pokazuje, że z jednymi zadaniami uczniowie potrafią sobie poradzić, a z innymi nie. Niektóre zaś uznali za tak łatwe, że popełnili w nich błędy wynikające z nieuwagi

Niedawno w jednym z dzienników ukazał się tekst nawiązujący do analiz umiejętności gimnazjalistów opublikowanych przez nasz Instytut, tekst alarmistyczny i nietrafnie interpretujący wyniki badania. Wygląda na to, że sama istota diagnozy nie przez wszystkich jest zrozumiana i przyda się w tym zakresie e-edukacja.

Wyniki „Diagnozy kompetencji gimnazjalistów”  przeprowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych w grudniu 2011 roku wskazują, że wyniki kwietniowego egzaminu gimnazjalnego będą podobne do tych, które uzyskali uczniowie poprzednich roczników. Trzeba jednak podkreślić, że nowa formuła egzaminu gimnazjalnego jest pełniejsza niż poprzednie i nie da się jej bezpośrednio przełożyć na wcześniejsze wyniki uczniów.

(…) Nasze przedszkola są w raporcie ocenione bardzo dobrze. Owszem, mamy jeszcze dużo do zrobienia, tak by 100 proc. dzieci miało zapewniony dostęp do edukacji przedszkolnej, ale robimy to konsekwentnie i bardzo starannie. Nasze rozwiązania zyskują uznanie w świetle porównań międzynarodowych przygotowanych przez OECD.
Michał Federowicz, dyrektor IBE, na temat raportu OECD na temat edukacji i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym „Silni na starcie”, wypowiedź dla PAP 20.11.2012 r.

Z przyjemnością informujemy, że 12 grudnia Komisja Europejska przyznała Instytutowi Badań Edukacyjnych status Instytucji Eksperckiej (Mandated Body) w ramach Inicjatywy Twinning.

Nowy egzamin gimnazjalny to nie rewolucja, ale ważna zmiana. Instytut Badań Edukacyjnych chce pomagać w tej zmianie zarówno szkołom, jak i systemowi egzaminacyjnemu, ale przede wszystkim nauczycielom i uczniom. Temu właśnie ma służyć badanie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów” – powiedział Michał Federowicz, dyrektor IBE podczas „Śniadania edukacyjnego” 6 grudnia 2011 r.

W środę 7 grudnia Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna badanie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”. Diagnoza będzie okazją, aby po raz pierwszy w warunkach egzaminacyjnych przeprowadzić test systemu informatycznego do e-oceniania „Scoris Assessor” przygotowanego w ramach projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania” przez angielską firmę RM Education. System pozwoli na monitorowanie procesu oceniania, ułatwi pracę egzaminatorów oraz pomoże im w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

NASZE BADANIA