Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska.

14 września 2023 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Szkoła dostępna dla wszystkich" wspierany przez UNICEF. Jego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania wsparcia adekwatnego do potrzeb wszystkich grup: dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli.

Sekretarz Stanu w MEiN wzięła udział w konferencji „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”. Spotkanie zainaugurowało działalność projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” („Accessible School for All”) realizowanego przez IBE, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie i nauczyciele będą mieli okazję po raz kolejny sprawdzić się w sztafecie kompetencji cyfrowych IT Fitness Test. Otrzymają również bezpłatny dostęp do kreatywnej platformy wirtualnej Minecraft Education. Ogłoszenie nowych projektów odbyło się dziś w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

NASZE BADANIA