„Rzeczpospolita” zaniepokoiła się losem sześciolatków, które w 2014 r. zaczną obowiązkowo uczęszczać do klas pierwszych. Powołała się na wyniki badań, które – zdaniem dziennikarza – zwiastują kłopoty dla najmłodszych dzieci. Taka opinia wynika jednak z wyrywkowego przytaczania analiz, które prowadzone są od lat nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, oraz z niezrozumienia danych przytaczanych podczas konferencji naukowej.

Korzystanie z nowoczesnych technologii to domena młodych. Czy jednak rzeczywiście biegle posługują się komputerem i dobrze selekcjonują oraz przetwarzają informacje? Sprawdzi to rozpoczęte przez IBE międzynarodowe badanie ICILS

Prof. Roman Dolata z Instytutu Badań Edukacyjnych obala zarzuty podnoszone przez dziennikarzy. – To, co piętnują, to normalne praktyki badawcze, stosowane na całym świecie – wyjaśnia. – A polskiej edukacji potrzeba dobrych badań naukowych

W 2013 r. rozpoczęło się największe badanie nauczycieli – TALIS. Tym razem dowiemy się więcej nie tylko o nauczycielach gimnazjów, ale także o uczących w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych

Dzieci ze specjalnymi potrzebami zasługują na niezależne badanie. Karygodnym błędem metodologicznym byłoby badać dzieci niedowidzące za pomocą rozsypanej układanki klocków lub też u dzieci niesłyszących sprawdzać ich rozumienie ze słuchu – piszą po artykule „Rz” prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Lider Zespołu Wczesnej Edukacji IBE i dr Piotr Rycielski, Lider Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia IBE

"Badanie dyskryminuje dzieci", "badanie ma potwierdzić zasadność posłania sześciolatków do szkół" – to tylko część nieprawdziwych tez z artykułu dotyczącego badania „Test umiejętności na starcie szkolnym”, który ukazał się 13 grudnia 2012 r. w „Rzeczpospolitej”. Informacje te są powielane przez inne media, dlatego czujemy się zobowiązani przedstawić fakty.

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawi w czwartek (13 grudnia 2012 r.) najnowszy Raport o stanie edukacji 2011. „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian” to dokument zawierający całościowy obraz edukacji uaktualniony o dane za 2011 r., a także systematyczny przegląd zmian prawnych dotyczących edukacji dokonanych w 2011 roku. Raport zawiera również dwa opracowania monograficzne, dotyczące szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego.

Po publikacji raportu OECD „Education at a Glance 2012” w polskich mediach pojawiły się teksty, w których wytknięto, że polscy nauczyciele pracują przy tablicy najkrócej spośród nauczycieli wszystkich krajów ujętych w zestawieniu.

Jednak na podstawie danych OECD takich wniosków wyciągać się nie powinno  – wynika z analizy Zespołu Badań Nauczycieli IBE. Dlaczego?

NASZE BADANIA