AKTUALNOŚCI

Badacze IBE spotykają się z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencjach regionalnych, by wspólnie rozmawiać o gotowości szkolnej dziecka, roli rodziców i współpracy poradni ze szkołami. Z siedmiu zaplanowanych konferencji odbyły się już cztery. 12 marca spotkanie w Poznaniu, potem w Gdańsku, Białymstoku oraz konferencja podsumowująca

O tym, że metoda badawcza jest istotna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, nie trzeba przekonywać, ale jakie miejsce zajmuje w podstawach programowych Polski, Anglii czy Finlandii? Jak w innych krajach Europy realizowana jest integracja międzyprzedmiotowa w części przyrodniczej? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między podstawami programowymi? Nie tylko na te pytania odpowiedziało badanie Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych

Polskie dzieci badane są dziś narzędziami prawie sprzed pół wieku. Dlatego Instytut Badań Edukacyjnych zaplanował cykl spotkań z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, podczas których omawiany będzie sposób postępowania przy opiniowaniu sprawy rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko z uwzględnieniem konieczności współdziałania poradni ze szkołami podstawowymi.

W poniedziałek (17 lutego) na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszone zostaną wyniki badania "Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS". Zapraszamy!

Co się zmieniło na lekcjach matematyki po wprowadzeniu nowej podstawy programowej, a nad czym wciąż trzeba pracować? Jakie metody wykorzystują nauczyciele w pracy z uczniami i czy potrafią na lekcji komunikować się z uczniami? Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie, którego rezultaty pomogą wskazać szanse i zagrożenia dla realizacji podstawy programowej z matematyki w gimnazjum. Raport z badania jakościowego, opracowany przez Pracownię Matematyki IBE, jest już dostępny na stronie Instytutu.