Interaktywne strefy edukacyjne poświęcone sztucznej inteligencji, immersyjnej edukacji, cyberbezpieczeństwu, fake newsom, grywalizacji oraz konferencja dotycząca nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, to najkrótsze podsumowanie wydarzenia „Edu Meet – Edukacja bliżej regionu”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i instytucje. Jednocześnie z opublikowaniem projektów 23 kwietnia rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe.

W posiedzeniu, które miało miejsce w siedzibie MEN 17 kwietnia 2024 r., uczestniczyła ministra edukacji Barbara Nowacka.

W środę, 10 kwietnia 2024 r., w Kielcach, odbyła się konferencja “Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. Była to pierwsza z cyklu 9 zaplanowanych przez zespół ZSK konferencji branżowych. 

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wydarzeniach organizowanych przez zespół projektuTożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej: debatę online oraz konkursy dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych.

W ostatnich latach toczyła się dyskusja na temat sensu zadawania prac domowych, a także tego, jaki mają wpływ na dobrostan ucznia. Ta debata zaowocowała rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2024 r. o ograniczaniu i indywidualizacji prac domowych w zależności od wieku rozwojowego i możliwości uczniów.

Postępująca transformacja cyfrowa nie omija szkół i uczelni - jak zatem wykorzystać gigantyczny potencjał drzemiący w nowych technologiach? Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia, w którym brał udział także Instytut Badań Edukacyjnych.

NASZE BADANIA