Konferencja "Rodzicielstwo – urzeczywistnione, zagrożone, zaniedbane"

Instytut Badań Edukacyjnych objął patronatem konferencję KUL dotyczącą pedagogicznego oglądu rodzicielstwa urzeczywistnionego, zagrożonego i zaniedbanego w świetle treści zawartych w Karcie Praw Rodziny.

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w konferencji naukowej z cyklu:
Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: Rodzicielstwo – urzeczywistnione, zagrożone, zaniedbane. Pedagogiczne interpretacje w świetle Karty Praw Rodziny w czterdziestą rocznicę jej wydania.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji, zaprezentowanie rezultatów badań, dokonanie pedagogicznego oglądu rodzicielstwa urzeczywistnionego, zagrożonego i zaniedbanego w świetle treści zawartych w Karcie Praw Rodziny.

Konferencja odbędzie się 20 marca 2023 w siedzibie KUL. wydarzenie otworzy dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Przewodniczący Rady Naukowej IBE.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.

rodzicielstwo urzeczywistnione