AKTUALNOŚCI

Edukatorzy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości wzięli udział w warsztatach, podczas których rozwijali umiejętności techniczne z zakresu bezpiecznej obróbki drewna i metalu. Dzięki urządzeniom CoolTool, które przekazała nam firma Educarium, już niebawem rozpoczniemy pilotaż zajęć z bezpiecznej obróbki drewna oraz metalu w szkołach podstawowych znajdujących się na trasie Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.

23 lutego br. w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowatorskiego projektu “Liga Robotów”. Udział w wydarzeniu wzięli Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej - Justyna Orłowska. Uczestniczący w wydarzeniu uczniowie z grup robotycznych, jako pierwsi w Polsce, będą brać udział w specjalnych warsztatach robotycznych Ligi Robotów.