AKTUALNOŚCI

Podczas tegorocznej, ósmej już, edycji HackYeah w roli mówców wystąpią dwaj eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych: Michał Nowakowski i Wojciech Stęchły. Wspólnie ze słuchaczami zastanowią się oni, czy czas papierowych dyplomów się skończył oraz przedstawią Odznakę+ jako aplikację do alternatywnego poświadczania umiejętności.

W środę, 9 listopada br. Instytut Badań Edukacyjnych odwiedziła wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Pani Minister towarzyszył Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

NASZE BADANIA