Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej

Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej

Celem debaty jest próba odpowiedzi na pytania o:

  • metodykę pracy z uczniem na rzecz kształtowania tożsamości narodowej,
  • sposoby ekspresji tożsamości narodowej uczniów na poszczególnych poziomach szkół, 
  • sposoby edukacji ku tożsamości narodowej w warunkach wielokulturowości,
  • edukację ku tożsamości narodowej poprzez edukację regionalną.

W trakcie debaty będzie prowadzona rozmowa z nauczycielkami i nauczycielami, z ekspertkami i ekspertami o miejscu tożsamości narodowej w edukacji w polskiej szkole oraz o wyzwaniach z tym związanych.  

Więcej informacji o debacie można znaleźć na stronie projektu.

Informacje dotyczące wydarzenia

Rozpoczęcie 17.04.2024
Zakończenie 17.04.2024
Koniec rejestracji 16.04.2024
Location On line
Projekt ZSK6