Już 17 kwietnia o godzinie 12:00 odbędzie się Ogólnopolska Debata „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Instytut Badań Edukacyjnych ma przyjemność zaprosić nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących na dyskusję online pt. "Tożsamość narodowa w edukacji szkolnej".

Dyskusja odbędzie się 17 kwietnia 2024 o godzinie 12:00 w formule online.

FORMULARZ REJESTRACJI

AGENDA

W spotkaniu uczestniczyć będą nauczyciele-praktycy oraz eksperci realizujący ogólnopolski projekt badawczy „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej” w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projektem objęto badania ponad 6800 osób: uczniów wszystkich typów szkół publicznych, nauczycieli i dyrektorów.

Celem projektu jest:

 • poznanie postaw uczniów wobec kategorii „tożsamość narodowa” i zadania szkoły w jej kształtowaniu;
 • poznanie metod stosowanych przez nauczycieli w edukacji ku tożsamości narodowej uczniów;
 • poznanie przestrzeni i siły zaangażowania kadry kierowniczej szkół w prowadzaniu edukacji ku tożsamości narodowej;
 • poznanie miejsca tożsamości narodowej w podstawie programowej i opinii pedagogów na temat korekt tego usytuowania oraz swobód realizacji.

W trakcie badań zgromadzono szeroki materiał empiryczny, który pozwoli na interesującą poznawczo i odkrywczą dydaktycznie dyskusję.

Podczas debaty postawione zostaną następujące pytania:

 • Czy i w jakim stopniu kategoria narodowa określa tożsamość współczesnej młodzieży?
 • Czy szkoła winna zajmować się kształtowaniem tożsamości narodowej uczniów?
 • Czy nauczyciele mają zagwarantowaną należną im swobodę w realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji ku tożsamości narodowej?
 • Jakie formy dydaktyczne utraciły swoją skuteczność, a jakie pozwalają na pracę ze współczesnym uczniem?
 • W jaki sposób edukacja ku tożsamości narodowej prowadzona jest na terenach zróżnicowanych kulturowo i etnicznie? na terenach pogranicza? w warunkach wielokulturowości wielkich miast?
 • Jak mówić o spornych kwestiach narodowych w klasach z uczniami z Ukrainy?

Na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestniczący w debacie eksperci IBE oraz zaproszeni goście:

 • dr Katarzyna Stankiewicz, pedagog, nauczyciel języka polskiego jako obcego, pracownik naukowy UKSW, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego współtworzyła Model Integracji Imigrantów w Gdańsku;
 • mgr Paweł Prusik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie – Wola, nauczyciel historii;
 • mgr Damian Jasko, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. 18. Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie