AKTUALNOŚCI

14 października br. przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki i edukacji podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Z ramienia IBE w uroczystym podpisaniu „Porozumienia…” uczestniczył Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektor IBE ds. ZSK.  

Radom to kolejne miasto, które przystępuje do nowatorskiego programu edukacyjnego P-TECH, którego inicjatorem jest firma IBM. Patronat merytoryczny nad programem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.

NASZE BADANIA