Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził 20 maja Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów i Diagnozę umiejętności matematycznych piątoklasistów. Publikujemy zdania z badań wraz z komentarzami ekspertów

Już 20 maja w 8 tys. szkół IBE przeprowadzi Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów (OBUT). Tego samego dnia uczniowie klas piątych z ponad 6 tys. szkół wezmą udział w badaniu Diagnoza umiejętności matematycznych (DUMa). Badania pomogą nauczycielom ocenić, jak radzą sobie uczniowie kończący trzecią klasę oraz lepiej przygotować dzisiejszych piątoklasistów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty

Rozpoczęcie nauki w szkole przez dzieci sześcioletnie to temat gorących publicznych dyskusji, ale przede wszystkim to sprawa wielkiej troski rodziców. Dużą rolę w podjęciu mądrej decyzji o posłaniu lub nie sześciolatka do szkoły mają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jak są do tego przygotowane i jak sobie z tym radzą? Badacze IBE podsumowali w Bydgoszczy cykl spotkań regionalnych z pracownikami poradni, podczas których rozmawiali o gotowości szkolnej dziecka, roli rodziców i współpracy poradni ze szkołami.

Polscy uczniowie gorzej wypadają od uczniów z innych krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputera. 1 kwietnia OECD ogłosiło wyniki badania Problem Solving.

Dziedzina Problem Solving (PS) – rozwiązywanie problemów – stanowiła uzupełnienie głównej części badania PISA. W badaniu wzięły udział 44 kraje i regiony. Badanie polegało na wykonaniu przez 30 min. nietypowych zadań, które wymagały znalezienia rozwiązania przedstawionego problemu. W Polsce badanie zrealizowano wśród 1207 uczniów spośród 4607 uczniów uczestniczących w głównej części badania.

Gminy zlikwidowały blisko tysiąc szkół podstawowych. Powód? Ubyło uczniów. Na gimnazja demografia takiego wpływu nie miała. Instytut Badań Edukacyjnych podsumował zmiany sieci szkół w latach 2007–2012. To pierwsze takie zestawienie w kraju

Badacze IBE spotykają się z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencjach regionalnych, by wspólnie rozmawiać o gotowości szkolnej dziecka, roli rodziców i współpracy poradni ze szkołami. Z siedmiu zaplanowanych konferencji odbyły się już cztery. 12 marca spotkanie w Poznaniu, potem w Gdańsku, Białymstoku oraz konferencja podsumowująca

O tym, że metoda badawcza jest istotna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, nie trzeba przekonywać, ale jakie miejsce zajmuje w podstawach programowych Polski, Anglii czy Finlandii? Jak w innych krajach Europy realizowana jest integracja międzyprzedmiotowa w części przyrodniczej? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między podstawami programowymi? Nie tylko na te pytania odpowiedziało badanie Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych

Dobre przygotowanie przedszkolne, indywidualizację nauczania oraz zmniejszenie zróżnicowania wieku małych dzieci w oddziałach klasowych – rekomenduje prof. Krzysztof Konarzewski

NASZE BADANIA