Goście z Azerbejdżanu

To między innymi w Baku dokonała się przemiana Cezarego Baryki z „Przedwiośnia”. Teraz być może role się odwrócą. Do Polski przyjechała delegacja z Azerbejdżanu, aby podpatrywać nasz system szkolnictwa wyższego.

W skład 3-osobowej delegacji weszli przedstawiciele azerskiego Ministerstwa Edukacji: Mukhtar Mammadov, Ilham Humbatov oraz Muzhdat Hasanov. Panowie sprawdzali w jaki sposób umiędzynarodowiliśmy nasz system szkolnictwa wyższego.

DSC 0025m

DSC 0042m

Swoją wizytę w Polsce rozpoczęli od odwiedzin w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie spotkali się z dyrektorem Piotrem Stankiewiczem oraz z naszymi ekspertami: Ewą Chmielecką, Agatą Poczmańską, Joanną Śmigiel oraz Markiem Kopytem.

W czasie swojego pobytu w Polsce, nasi azerscy partnerzy odwiedzili też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechnikę Łódzką. Dzisiaj udali się do Poznania, gdzie odwiedzą m.in. Uniwersytet Adama Mickiewicza.

NASZE BADANIA