“Metoda Bilansu Kompetencji – podstawowe informacje

“Metoda Bilansu Kompetencji – podstawowe informacje

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK), czyli sposobem pracy z klientami, którzy chcą zidentyfikować swoje kompetencje, przygotować portfolio i plany rozwoju. Seminarium realizowane w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

link do seminarium: https://meet.google.com/irj-jusa-dgp

Informacje dotyczące wydarzenia

Rozpoczęcie 14.06.2024
Zakończenie 14.06.2024
Location On line
Projekt ZSK6, Seminarium